چهارشنبه، ۶ مرداد ، ۱۴۰۰   

در اين قسمت مقدار بارش در بازه زمانی سال آبی نشان داده می‌شود:

توجه: شروع سال آبی در ایران از ابتدای پائیز است. به این ترتیب یک سال آبی در ایران از ۱ مهرماه شروع می‌شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه می‌ياید.

ميزان بارش سال آبی 1400 - 1399 ايستگاه‌های استان (به ميليمتر):

توجه: اين قسمت تا پايان سال آبی 1399 - 1400 به طور روزانه بروز رسانی می شود.

آخرين بروزرسانی:

آستانه اشرفيه
اسبه وونی
املش
بندرانزلي
بندرآستارا
بندركياشهر
تالش
جيرکول
جيرنده
ديلمان
رشت (فرودگاه)
رشت (کشاورزی)
رضوانشهر
رودبار
رودسر
سیاهکل
لنگرود
صومعه سرا
فومن
لاهيجان
ماسوله
منجيل
لوشان
پره سر
لشگان

ميزان بارش سال آبی 1399 - 1398 ايستگاه‌های استان (به ميليمتر):

املش 2270.2
بندرانزلی 1995.2
جيرکول 1756
پره سر(1) 1642.8
بندرکياشهر 1563.7
فومن 1526.1
رودسر 1508.9
رشت (فرودگاه) 1496.4
صومعه سرا 1398.2
بندرآستارا 1487.8
لاهيجان 1385.3
رضوانشهر 1355.2
سياهکل 1296.7
تالش 1315.1
رشت (کشاورزی) 1266.4
آستانه اشرفيه 1209.6
ماسوله 1212.8
اسبه وونی 1098.8
ديلمان 641.3
رودبار 561.1
جيرنده 388.7
منجيل 329.5
لوشان 268.2

(1) مجموع بارش ايستگاه پره سر از 2 آبان 1398 محاسبه شده است.

ميزان بارش سال آبی 1398 - 1397 ايستگاه‌های استان (به ميليمتر):

بندر انزلی 2169.6
بندر آستارا 2057.7
رودسر 1824.3
لاهيجان 1783.2
رشت (فرودگاه) 1538
رشت (کشاورزی) 1476.7
تالش 1367.8
ماسوله 1118.2
بندرکياشهر 1066.6
رودبار 512.9
جيرنده 449.4
ديلمان 396
منجيل 307.2