محصولات و خدمات

سازمان هواشناسی کشور برحسب ماهیت وجودی و ساختار خود سازمانی است تحقیقاتی که حد و مرزهای تحقیقاتی آن در خدمت گسترش فعالیت‌های فنی و اجرائی کشور بوده و در زمینه وضع هوا، اقلیم و هواشناسی محیطی فعالیت می‌کند. آمار و اطلاعات هواشناسی در ایجاد ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار موثر بوده و تقریباً در تمامی طرح‌ها و پروژه‌های ملی و زیربنایی کشور از آن استفاده می‌شود. به منظور ارائه بستر مناسب جهت دسترسی به محصولات و خدمات قابل ارائه در سازمان هواشناسی کشور از طریق بستر پورتال، سرویس‌های مورد نیاز توسعه یافته است. بر این اساس از یک منظر کلی محصولات و خدمات هواشناسی به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: یکی، انواع‌ پیش‌بینی‌های جوی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و دیگری اطلاعات‌ جوی و اقلیمی پایه که مجموعه‌ای از پارامترهای جوی از قبیل درجه حرارت، رطوبت، فشار، میزان تابش‌ خورشید، سمت و سرعت باد، میزان ابر و برف، میزان تبخیر و میزان بارندگی در قالب نقشه‌ها و مدل‌های تحلیلی هواشناسی ارائه می‌گردند. از این اطلاعات تاریخچه‌ای جهت پروژه‌های تحقیقاتی و تصمیمات کلان مدیریتی به منظور برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف استفاده می‌شود.

همچنین بر مبنای کاربردهای هواشناسی این خدمات و محصولات را می‌توان در چند طبقه‌بندی دیگر نیز بررسی نمود. نقشه‌های روزانه، محصولات هواشناسی هوانوردی، محصولات هواشناسی دریایی، تصاویر دریافتی از رادار و ماهواره، محصولات هواشناسی کشاورزی، بولتن و نشریات فصلی و دوره‌ای و داده‌های اقلیمی ایستگاه‌های هواشناسی از جمله مهمترین خدمات قابل ارائه سازمان هواشناسی برای مخاطبان و گروه‌های ذی‌نفع می‌باشند.
جهت تولید محصولات هواشناسی عمدتاً شرایط فعلی وضع هوا به کمک انواع داده‌ها و اطلاعات شبکه دیدبانی مشخص می‌شود و شرایط آینده وضع هوا به کمک داده‌ها و اطلاعات پیش‌بینی شده در اختیار کاربران برحسب نیاز آنها آماده می‌گردند. شکل زیر انواع متنوع دیدبانی‌های جوی را که در شبکه دیدبانی هواشناسی وجود دارند نشان می‌دهد:

داده‌ها و اطلاعات پیش‌بینی شده عمدتاً براساس مدل‌های پیش‌بینی عددی که به کمک داده‌‌های شبکه دیدبانی اجرا می‌شوند، تهیه می‌شوند. از این رو با استفاده از اطلاعات شبکه‌های دیدبانی منسجم و کامل که داده‌های آنها صحت بالایی داشته باشد، قطعاً می‌توان به صحت و قابل قبول بودن خروجی مدل‌های پیش‌بینی عددی اطمینان بیشتری نمود. در این مدل‌ها با استفاده از مشتقات زمانی داده‌ها و محصولات هواشناسی برای ساعت‌های آینده محاسبه می‌شود و سپس به کمک دانش پیش‌بین‌های هواشناسی در گرایش‌های مختلف، برای انواع کاربران این دانش تفسیر شده و در اختیار آنها قرار می‌گیرد. بسته به نیاز کاربران پیش‌بینی‌های وضع هوا در گروه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان مدت، بلند مدت آماده می‌شوند.