مجموع بارندگی ۴۸ ساعته، صبح جمعه ۲۱ آذر ۱۳۹۹

 

جمعه ۲۱ آذر ۱۳۹۹:
میزان بارش ایستگاه‌های هواشناسی استان طی ۴۸ ساعت، از ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ برحسب میلیمتر:

 

 

دستک: ۵۶/۰ – بندرانزلی: ۵۴/۰ – کیاشهر: ۴۹/۷ – خشکبیجار: ۴۵/۰ – خمام: ۴۴/۰ – چابکسر: ۴۱/۰ – رودسر: ۲۴/۱ – بالانورود: ۲۴/۰ – کوچصفهان: ۲۱/۰ – آستانه اشرفیه: ۱۸/۵ – رودسر تازه‌آباد: ۱۷/۰ – فرودگاه رشت: ۱۷/۰ – لنگرود: ۱۵/۷ – آستارا ساحلی: ۱۴/۳ – کشاورزی رشت: ۱۴/۲ – آستارا: ۱۳/۱ – رضوانشهر: ۱۲/۲ – پونل: ۱۱/۰ – بالارود سیاهکل: ۱۰/۵ – ازبرم سیاهکل: ۹/۴ – شهربیجار: ۹/۰ – لاهیجان: ۸/۸ – املش: ۸/۶ – حسین‌کوه فومن: ۸/۰ – خلیف‌آباد اسالم: ۸/۰ – ماکلوان فومن: ۸/۰ – فومن: ۷/۴ – تالش: ۷/۳ – اورما رضوانشهر: ۶/۲ – پره سر: ۶/۱ – خاصکول: ۶/۰ – دهشال: ۶/۰ – گیسوم: ۶/۰ – صومعه سرا: ۴/۷ – ماسوله: ۴/۲ – حویق: ۳/۰ – اسب وونی: ۲/۳ – بره سر: ۲/۰ – جوبن رستم‌آباد: ۱/۴ – دیلمان: ۱/۲ – رستم آباد: ۱/۲ – لشگان: ۰/۹ – رودبار: ۰/۲ – جیرنده: ۰ – لوشان: ۰ – منجیل: ۰

 

 

سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹:
میزان بارش ایستگاه‌های هواشناسی استان طی ۴۸ ساعت، از ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ برحسب میلیمتر:

 

 

ایستگاه های سینوپتیک: آستارا: ۱۱/۴ – بندرانزلی: ۴۲/۰ – تالش: ۱۴/۵ – جیرنده: ۳/۰ – دیلمان: ۳۶/۱ – فرودگاه رشت: ۹۷/۸ – کشاورزی رشت: ۵۷/۷ – رودبار: ۱۱/۰ – رودسر: ۱۹/۹ – کیاشهر: ۹۰/۸ – لاهیجان: ۴۶/۴ – ماسوله: ۲۲/۴ – منجیل: ۴/۱

ایستگاه های باران‌سنجی: آستانه اشرفیه: ۱۴۲ – خشکبیجار: ۱۲۷ – خمام: ۱۰۶ – بالانورود: ۱۰۳ – شفت: ۸۰ – کوچصفهان: ۶۴ – ازبرم سیاهکل: ۶۲/۸ – پنج خاله: ۶۰ – بالارود سیاهکل: ۵۹/۵ – شهربیجار: ۵۷ – دهشال: ۵۵ – خاصکول: ۴۲ – سیاهمزگی: ۳۴ – بره سر: ۳۳ – ماکلوان فومن: ۳۲ – رودسر تازه‌آباد: ۳۱ – جوبن رستم‌آباد: ۲۷/۴ – گیسوم: ۲۷ – چاف: ۲۴/۵ – اسب وونی: ۲۴/۳ – رضوانشهر: ۲۴/۳ – املش: ۲۳/۶ – فومن: ۲۱/۷ – پره سر: ۲۱/۱ – حسین‌کوه فومن: ۲۱ – لشگان: ۱۹/۷ – صومعه سرا: ۱۸/۴ – پونل: ۱۸ – لنگرود: ۱۶/۷ – اورما رضوانشهر: ۱۶ – رستم آباد: ۱۶ – خلیف‌آباد اسالم: ۱۵ – شوئیل: ۱۲/۸ – دشتگان: ۱۰ – آستارا ساحلی: ۹/۲ – چابکسر: ۹ – حویق: ۷ – لوشان: ۱/۲

 

دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹:
میزان بارش ایستگاه‌های هواشناسی استان طی ۷۲ ساعت، از ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ برحسب میلیمتر:

 

 

ایستگاه های سینوپتیک: آستارا: ۳۲/۱ – تالش: ۲۳/۳ – بندرانزلی: ۸۳/۶ – کشاورزی رشت: ۹۴/۶ – فرودگاه رشت: ۱۳۶/۴ – کیاشهر: ۶۶/۶ – رودسر: ۲۰/۹ – لاهیجان: ۷۰/۸ – ماسوله: ۲۷/۷ – جیرنده: ۸/۰ – منجیل: ۴/۶ – دیلمان: ۴۴/۳ – رودبار: ۱۳/۰

ایستگاه های باران‌سنجی: آستانه اشرفیه: ۱۵۰/۲ – خمام: ۱۲۱/۱ – شفت: ۱۱۸/۰ – بالانورود: ۱۱۰/۰ – دستک: ۱۰۳/۸ – سیاهکل: ۹۶/۳ – بالارود سیاهکل: ۸۸/۵ – دهشال: ۸۳/۹ – پنج خاله: ۸۲/۰ – شهر بیجار: ۷۸/۰ – کوچصفهان: ۷۷/۰ – رودسر تازه آباد: ۶۲/۰ – خاصکول: ۵۳/۰ – ماکلوان فومن: ۵۳/۰ – رضوانشهر: ۴۲/۹ – گیسوم: ۴۲/۰ – بره سر: ۴۰/۰ – صومعه سرا: ۳۷/۰ – حسین کوه فومن: ۳۷/۰ – فومن: ۳۵/۴ – پونل: ۳۳/۸ – آستارا ساحلی: ۳۳/۴ – اسب وونی: ۳۳/۲ – پره سر: ۳۱/۸ – اورما رضوانشهر: ۳۰/۴ – ماسال: ۲۹/۳ – جوبن رستم آباد: ۲۷/۴ – املش: ۲۶/۲

 

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹:
میزان بارش ایستگاه‌های هواشناسی استان طی ۷۲ ساعت، از ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ برحسب میلیمتر:

 

 

ایستگاه های سینوپتیک: آستارا: ۳۰/۶ – تالش: ۱۰/۴ – بندرانزلی: ۴۷/۴ – کشاورزی رشت: ۴۳/۹ – فرودگاه رشت: ۵۰/۹ – کیاشهر: ۴۲/۲ – رودسر: ۵/۳ – لاهیجان: ۳۱/۶ – ماسوله: ۱۳/۴ – جیرنده: ۷/۶ – منجیل: ۷ /۰ – دیلمان: ۱۰/۹ – رودبار: ۳/۱

ایستگاه های باران‌سنجی: شفت: ۷۹/۰ – سیاهکل: ۴۷/۲ – کوچصفهان: ۴۶ – خمام: ۴۰/۱ – پنج خاله: ۴۰ – آستارا ساحلی: ۳۹/۹ – شهر بیجار: ۳۶ – سراوان: ۳۵ – تازه آباد رضوانشهر: ۳۱ – دهشال: ۲۸/۹ – بالانورود: ۲۸ – سیاهمزگی: ۰/ ۲۷ – آستانه اشرفیه: ۲۳/۸- رضوانشهر: ۲۳/۷ – ماکلوان فومن: ۲۳ – صومعه سرا: ۲۰/۱ – گیسوم: ۲۰ – لشگان: ۹/ ۱۸ – پونل: ۱۷/۸ – خاصکول: ۱۷ – حسین کوه فومن: ۱۶ – فومن: ۱۵/۴ – پره سر رضوانشهر: ۱۴/۶ – خلیف آباد اسالم: ۱۴ – اسب وونی: ۱۲/۵ – ماسال: ۱۲/۳ – حویق: ۸ – زیاز رودسر: ۷ – املش: ۶/۸ – لوشان: ۴/۵ – لنگرود: ۴/۴ – دشتگان: ۴ – چاف: ۴ – شوئیل: ۳/۸

 

 

شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹:
میزان بارش ایستگاه‌های هواشناسی استان طی ۴۸ ساعت، از ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ برحسب میلیمتر:

 

 

ایستگاه های سینوپتیک: آستارا: ۱۵/۱ – تالش: ۱/۵ – بندرانزلی: ۱/۰ – کشاورزی رشت: ۹/۴ – فرودگاه رشت: ۹/۰ – کیاشهر: ۳۳/۰ – رودسر: ۲/۰ – لاهیجان: ۱۷/۴ – ماسوله: ۶/۷ – جیرنده: ۳/۴ – منجیل: کمتر از یکدهم – دیلمان: ۰/۲ – رودبار: ۰/۴

ایستگاه های باران‌سنجی: خشکبیجار: ۳۴/۰ – بالارود سیاهکل: ۳۲/۵ – سیاهکل: ۲۵/۱ – کوچصفهان: ۲۸/۰ – آستارا ساحلی: ۲۳/۶ – شهر بیجار: ۱۷/۰ – سیاهمزگی: ۱۷/۰ – شفت: ۱۶/۰ – سراوان: ۰/۱۴ – تازه آباد رضوانشهر: ۱۳/۰ – آستانه اشرفیه: ۱۲/۳ – ماکلوان فومن: ۱۲/۰ – لشگان: ۸/۹ – اسب وونی: ۵/۳ – اورما رضوانشهر: ۴/۹ – رضوانشهر: ۴/۴ – پره سر رضوانشهر: ۴/۲ – فومن: ۳/۴ – پنج خاله: ۳/۰ – خاصکول: ۳/۰ – حسین کوه فومن: ۳/۰ – صومعه سرا: ۲/۵ – املش: ۲/۴ – شوئیل: ۱/۵ – لنگرود: ۱/۳ – لوشان: ۰/۱

 

آخرین اخبار: