فصلنامه پاییز ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

 

چکیده: میانگین بارش سال زراعی استان گیلان از مهر ‎٩۷‏ تا پایان آذر ۹۸ به مقدار ۳۵۵/۲ میلیمتر در حد نرمال (نرمال بارش زراعی تا پایان آذر، ۳۶۲/۸ میلیمتر) بوده است (پهنه‌بندی مرکز ملی خشکسالی هواشناسی). برای فصل پاییز ۱۳۹۸ دما حدود ۰/۳ درجه بیشتر از نرمال (نرمال پاییز ۱۳/۹ درجه)، رطوبت نسبی در حد نرمال (نرمال پاییز ۷۷ درصد) و ساعت آفتابی ۵ ساعت کمتر از نرمال (نرمال پاییز ۳۶۷ ساعت) بوده است.
در دوره سه ماهه پاییز ۱۳۹۸ با روش SPEI نواحی نسبتاً گسترده‌ای از استان خشکسالی نداشته است (دریافت آبی، در حد میانگین بلند مدت). مناطقی از غرب و جنوب استان استان ترسالی (دریافت آبی بیشتر از میانکین بلند مدت) و مناطقی از شرق، جنوب شرقی و آستارا خشکسالی (دریافت آبی کمتر از میانگین بلند مدت) داشته است.
پیش‌بینی برای زمستان: طی ماه‌های دی لغایت اسفند ۱۳۹۸ متوسط بارش استان ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال (نرمال زمستان ۲۱۹ میلیمتر) و متوسط دمای هوا در استان ۰/۵ تا ۱/۵ درجه بیشتر از نرمال (نرمال زمستان استان ۷.۲ درجه) پیش‌بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه پاییز ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان