فصلنامه زمستان ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

چکیده:در استان گیلان برای فصل زمستان ۱۳۹۷، بارش سال زراعی جاری از مهر ۹۷ تا پایان اسفند ۹۷ به مقدار ۱۵٫۶ درصد بیشتر از نرمال (نرمال بارش زراعی تا پایان زمستان، ۵۸۰٫۹ میلیمتر) بوده است. دما حدود یک درجه بیشتر از نرمال (نرمال زمستان ۷٫۲ درجه)، رطوبت نسبی در حد نرمال (نرمال زمستان، ۷۶ درصد) و ساعت آفتابی ۷۲ ساعت بیشتر از نرمال (نرمال زمستان، ۳۰۴ ساعت) بوده است. در دوره سه ماهه زمستان ۱۳۹۷ با روش SPEI بیشتر مناطق استان خشکسالی نداشته است (دریافت آبی، در حد میانگین بلند مدت)، منطقه محدودی از سیاهکل و شرق دارای خشکسالی ضعیف (دریافت آبی، کمی کمتر از میانگین بلندمدت) بوده است.
طی ماه‌های فروردین لغایت خرداد ۱۳۹۸، متوسط بارش استان در حد نرمال (نرمال بهار، ۱۵۳ میلیمتر) و متوسط دمای هوا در استان ۰٫۵ تا ۱ درجه بالاتر از نرمال (نرمال بهار، ۱۷ درجه) پیش‌بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه زمستان ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان