فصلنامه تابستان ۱۴۰۰ هواشناسی استان گیلان

 

 

چکیده: برای دوره ۳ ماهه منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۰، منطقه محدودی از جنوب استان دارای ترسالی (دریافت آبی، بیشتر از میانگین بلندمدت) است. قسمت‌های کم و محدودی از استان خشکسالی نداشته است (دریافت آبی، در حد میانگین بلند مدت) و دارای شرایط نرمال بوده است. اکثر مناطق استان شامل خشکسالی (دریافت آبی، کمتر از میانگین بلند مدت) تا درجه بسیار شدید هستند. [دریافت فصلنامه]

 

 

دریافت فصلنامه تابستان ۱۴۰۰ هواشناسی استان گیلان


 

 

آخرين بولتن‌ها:

آخرين فصلنامه‌ها: