فصلنامه تابستان ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

چکیده: در استان گیلان برای فصل تابستان ۱۳۹۷، بارش سال زراعی از مهر۹۶ تا پایان شهریور۹۷ به مقدار ۲۶٫۴ درصد کمتر از نرمال بوده است. دما حدود یک درجه بیشتر از نرمال و رطوبت نسبی و ساعت آفتابی در حد نرمال بوده است. در دوره سه ماهه تابستان ۱۳۹۷ با روش SPEI همه مناطق استان دارای درجات مختلف خشکسالی بوده و قسمت‌های غرب و جنوب استان شدت خشکسالی بیشتری دارند.
طی ماه‌های مهر لغایت آذر ۱۳۹۷، متوسط بارش استان، ۱۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از نرمال و متوسط دمای هوا در استان ۰٫۵ تا ۱ درجه بالاتر از نرمال‌ پیش بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه تابستان ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان