فصلنامه بهار ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

چکیده: در استان گیلان برای فصل بهار ۱۳۹۷، بارش ۱۸٫۸ درصد کمتر از نرمال بوده و بیشترین دریافت بارش در نواحی غرب و کوهستانی بوده است. دما حدود یک درجه بیشتر از بلند مدت و رطوبت نسبی و ساعت آفتابی کمی کمتر از نرمال بوده است. در دورۀ یکساله تا انتهای بهار ۱۳۹۷ با روش SPEI همه مناطق استان دارای درجات مختلف خشکسالی بوده و قسمت‎های غرب و مرکز شدت خشکسالی بیشتری دارند.
در فصل بهار سه مخاطرۀ جوی مهم شامل باد گرمش شدید در ۴ فروردین که موجب خسارات مالی فراوان شد، موج سرمایی ۲۷ فروردین که شدیداً به باغ‌های فندق، گردو و چای استان آسیب رسانید و سیل ۲۵ خرداد که باعث بروز خسارات مالی و جانی در ناحیۀ کاکرود شه رستان رودسر شد.

دریافت فصلنامه بهار ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان