طرح مطالعاتی هواشناسی گیلان با همکاری مؤسسه تحقیقات برنج کشور در زمینۀ نوسانات دمایی

 

 

از دهۀ آخر فروردین ماه هر سال خزانه‌گیری برنج در استان گیلان آغاز می‌گردد که تا اواسط اردیبهشت نیز کم و بیش ادامه پیدا می‌کند؛ لذا  با توجه به نوسانات دمایی، کنترل دمای داخل خزانه که عمدتاً با پوشش پلاستیکی محافظت می‌گردد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان، محمد دادرس مدیرکل هواشناسی در این ارتباط بیان کرد: با توجه به نشست اخیر هواشناسی با مؤسسه تحقیقات برنج کشور در مورد انجام همکاری‌های تحقیقاتی و پژوهشی و با توجه به آغاز فصل کشاورزی برنج در استان گیلان، این مطالعه طی مدت یک هفته صورت گرفت که نتایج خوبی نیز استخراج گردید.

وی افزود: پایش ارتباط دمای هوا با دمای خزانۀ برنج از موارد بسیار مهمی است که هرساله عدم توجه به این موضوع و یا عدم آگاهی کامل جامعۀ کاربری سبب بروز خسارات زیادی ناشی از این عامل جوی می‌گردد. که گاهی یا سبب پوسیدگی نشاء  و یا سرمازدگی نشاء برنج در استان گیلان می‌گردد. مدیرکل هواشناسی استان گیلان همچنین بیان کرد: با توجه به تغییرات محسوس وضعیت دما و بارش سال زراعی ۱۴۰۰-  ۱۳۹۹ ، اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی رشت با همکاری مؤسسه تحقیقات برنج کشور، پایش دمای داخل خزانه برنج را طی یک هفته (شنبه ۴ اردیبهشت تا جمعه ۱۰ اردیبهشت) در دستور کار قرار داد و نتایج جالب توجه زیر از لحاظ تفاوت دمای هوای بیرون و داخل خزانه  و همچنین ارتباط با مقدار ساعات آفتابی حاصل گردید:

در ساعت حدود ۱۳ روز یکشنبه ۵ اردیبهشت، بیشنیۀ دما در محیط داخل خزانه عدد ۵۰ درجه سلسیوس و کمینه دما نیز در همین روز به میزان ۱۴٫۲ درجه سیلیسوس در ساعت ۴٫۳۰ صبح ثبت گردید. همچنین در این روز شاهد تغییرات دمائی ۳۵٫۸ درجه‌ای طی ۸ ساعت در داخل خزانه بوده‌ایم، که به نوعی یک رکورد محسوب می‌شود. این درحالی است که در روز یاد شده بیشینۀ دمای هوا ۲۵٫۳ و کمینه آن ۱۳٫۴ درجه سلسیوس بوده است. اما افزایش دمای داخل خزانه در این روز در نتیجه ۱۰ ساعت و ۱۸دقیقه ساعت آفتابی می‌باشد. همچنین طی این مدت درکل ۵ روز دمای بالای ۴۰ درجه در خزانه مشاهده شد. طبق هماهنگی‌های به عمل آمده، مقرر گردید که این مطالعه تا پایان خزانه‌گیری انجام گرفته و اطلاع‌رسانی‌های مربوطه در این خصوص برای کاربران صورت پذیرد.

 

آخرین اخبار: