شرکت هواشناسی استان گیلان در همایش علمی تخصصی هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگر هواشناسی گیلان

 

 

در هفته پژوهش ضمن تقدیر از یکی از کارشناسان هواشناسی، اداره کل هواشناسی در همایش علمی تخصصی و کارگاهی ترویج علم و فرهنگ با رویکرد شناخت سرزمین ایران و گیلان در مرکز تربیت معلم رشت با حضور جمعی از محققین و پژوهشگران استان گیلان شرکت کرد.

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان، در راستای ارائه فعالیت‌های پژوهشی و علمی در هفته پژوهش، همایشی علمی تخصصی در مرکز تربیت معلم استان گیلان برگزار گردید که اداره کل هواشناسی استان گیلان با ارائه دو سخنرانی حضور فعالی در این همایش داشت. نیما فرید مجنهدی کارشناس واحد تحقیقات هواشناسی استان گیلان با ارائه مطلبی در خصوص شناخت سرزمین گیلان با رویکرد آب وهوا به عنوان سخنران اول وهمچنین مازیار غلامی سرپرست اداره پیش بینی با ارائه دست آوردهای هواشناسی گیلان ، نقش مؤثر و فعال هواشناسی استان گیلان را در امور پژوهشی وعلمی برای حاضرین بیان کردند. همچنین به منظور تقدیر از پژوهشگران استان گیلان در هفته پژوهش با توجه به شعار ترویج علم وشناخت سرزمین ایران واقلیم ، روز پنجشنبه در محل استانداری گیلان از نیما فرید مجتهدی پس از ارائه پژوهشی در زمینه سرزمین گیلان ، فرهنگ و آب وهوا توسط فیروز فاضلی مدیر کل ارشاد اسلامی گیلان و با حضور محمد دادرس مدیرکل هواشناسی استان گیلان و جمعی از محققین با اهداء لوح سپاس تقدیر بعمل آمد.

آخرین اخبار: