کارشناس هواشناسی گیلان خانم نگاه مسئول بخش هواشناسی فدراسیون کوهنوردی کشور شد

 

 

سکان هدایت بخش آموزشِ هواشناسیِ فدراسیون کوهنوردی به یکی از همکاران هواشناسی گیلان واگذار گردید

 

 

حسین مقدم دبیر فدراسیون کوهنوردی کشور، یکی از همکاران هواشناسی استان گیلان را به عنوان مسئول آموزش هواشناسی این فدراسیون منصوب کرد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان، سرکار خانم سمانه نگاه، از همکاران پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان گیلان با توجه به همکاری که با فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور داشته است، جهت آموزش بخش هواشناسی و آشنایی کوهنوردان به علم هواشناسی تا پایان سال ۱۳۹۹ به سمت مسئول بخش هواشناسی کمیته آموزش همگانی این فدراسیون انتخاب گردید.

محمد دادرس مدیرکل هواشناسی استان گیلان، ضمن تبریک به ایشان، کسب این جایگاه را نشان از تلاش، همت و انگیزه مناسب هواشناسی استان گیلان در کلیه سطوح جامعه و به ویژه هواشناسی کوهستان دانست. ایشان ضمن آرزوی توفیق و موفقیت برای سرکار خانم دکتر نگاه برای کسب و ارتقای این جایگاه در سطح ملی و کشوری، از همه همکاران هواشناسی استان که به نحوی در زمینه‌های مختلف هواشناسی کاربردی و معرفی هواشناسی در جامعه کاربری فعالیت داشته و دارند، کمال تشکر و قدردانی نمود.

 

آخرین اخبار: