بیشینه سرعت باد (کیلومتر بر ساعت) و کمینه و بیشینه دمای هوا، پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

 

پنجشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹:

میزان بارندگی (برحسب میلیمتر) و ارتفاع برف (برحسب سانتی‌متر) ایستگاه‌های هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت.

از ساعت ۰۹:۳۰ صبح چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح پنجشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۹:

 

بارندگی به میلیمتر:

بره سر: ۲۷ | ماسوله: ۲۲٫۴ | ملکوت: ۲۰ | خاصکول: ۲۴ | اورما رضوانشهر: ۲۹/۳ | جیرنده: ۵۰ | جوبن رستم آباد: ۲۰/۴ | کلیشم: ۸/۴ | رشت کشاورزی: ۴۵/۸ | ماکلوان فومن: ۱۱ | کوچصفهان: ۱۳ | رشت فرودگاه: ۵۰/۱ | شهربیجار: ۱۴ | حویق: ۸ | لاهیجان: ۳۶/۶ | سراوان: ۸ | آستارا ساحلی: ۱۸/۲ | بالانورود: ۱۸ | خلیف آباد اسالم: ۲۲ | تالش: ۲۱/۴ | چاف: ۳۰ | رودسر: ۳۳/۱ | بندرکیاشهر: ۲۸/۶ | بندرانزلی: ۳۱ | آستارا: ۱۷/۲ | منجیل: ۶/۱ | تازه‌آباد رضوانشهر: ۴۳ | پونل: ۲۸ | دهشال: ۲۰ | رستم آباد: ۶/۵ | دشتگان: ۸ | لیفکوه: ۴ | خمام: ۳۹ | شفت: ۲۳ | چابکسر: ۱۶ | خشکبیجار: ۳۱ | رودبار: ۱۱/۵ | ازبرم سیاهکل: ۴۳/۷ | اسب وونی: ۱۸ | املش: ۳۳/۶ | دیلمان: ۳۸/۲ | رضوانشهر: ۳۷/۴ | صومعه سرا: ۲۹/۳ | فومن: ۲۳/۹ | آستانه اشرفیه: ۲۰/۱ | پره سر: ۸/۲۲

 

پنجشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹:

گزارش بارندگی و سرعت باد و کمینه دما:

از ساعت ۰۹:۳۰ صبح سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹:

 

 

 

چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹:

بیشینه سرعت باد (برحسب کیلومتر برساعت) و کمینه و بیشینه دمای هوا (برحسب درجه سلسیوس) ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان

از ساعت ۰۸:۳۰ صبح سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹:

 

بیشینه سرعت باد:

جیرنده: ۷۲: جنوب غربی | اسب وونی: ۶۷: جنوب شرقی | منجیل: ۵۸: شمال | رضوانشهر: ۵۷: شمال غربی | صومعه سرا: ۴۳: شمال | دیلمان: ۳۸: جنوب غربی | رودسر: ۳۷: شمال شرقی | فومن: ۳۷: شمال | بندرکیاشهر: ۳۴: شمال | لاهیجان: ۳۲: شمال شرقی | آستارا: ۳۲: شمال غربی | بندرانزلی: ۳۲: شمال غربی | املش: ۳۰: شمال غربی | ازبرم سیاهکل: ۲۸: جنوب غربی | رودبار: ۲۷: شمال شرقی | رشت فرودگاه: ۲۵: شمال غربی | آستانه اشرفیه: ۲۱: جنوب غربی | رشت کشاورزی: ۱۸: شمال غربی | تالش: ۱۸: شمال شرقی | ماسوله: ۱۱: جنوب غربی.

 

چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹:

میزان بارندگی ۲۴ ساعته ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان

از ساعت ۰۹:۳۰ صبح سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹:

 

میزان بارندگی ۲۴ ساعته (صبح چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹)

آستارا ساحلی: ۹/۳ | خلیف آباد اسالم: ۷ | گیسوم: ۶ | گیسوم: ۶ | کشاورزی رشت: ۳/۸ | آستارا: ۳/۴ | حسین کوه فومن : ۳ | چابکسر: ۳ | کوچصفهان: ۳ | تالش: ۲/۹ | بندرانزلی: ۲/۷ | پونل: ۲ | خمام: ۲ | خشکبیجار: ۲ | رضوانشهر: ۱/۸ | اِزبرم سیاهکل: ۱/۵ | آستانه اشرفیه: ۱/۴ | لاهیجان: ۱/۳ | فومن: ۱/۲ | ماکلوان فومن : ۱ | حویق: ۱ | املش: ۰/۹ | فرودگاه رشت: ۰/۷ | بندرکیاشهر: ۰/۵ | رودسر: ۰/۳ | اسب وونی: ۰ | جیرنده: ۰ | دیلمان: ۰ | رودبار: ۰ | صومعه سرا: ۰ | ماسوله: ۰ | منجیل: ۰ | پره سر: ۰ | شوئیل: ۰ | لشگان: ۰ | لوشان: ۰ | زیازرودسر : ۰ | شهربیجار: ۰ | تازه آباد رضوانشهر: ۰ | پنج خاله: ۰ | دشتگان: ۰ | رستم آباد: ۰ | خاصکول: ۰ | بره سر: ۰ | بالا رود سیاهکل: ۰

 

آخرین اخبار: