دیدار مدیرکل هواشناسی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

 

 

محمد دادرس مدیرکل هواشناسی جهت پیگیری اعتبارات هزینه‌ای و طرح برخی از مطالب مربوط به اداره کل هواشناسی با دکتر سیاوش محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان، محمد دادرس مدیرکل هواشناسی استان گیلان جهت پیگیری اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای هواشناسی استان گیلان و همچنین تبیین برنامه عملیاتی و اجرائی هواشناسی استان در طی سال ۱۴۰۰ با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان دیدار و گفتگو کرد. مدیرکل هواشناسی استان گیلان ضمن تشریح برنامه‌های توسعه‌ای هواشناسی درخصوص ایجاد و راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید هواشناسی در شهرستان‌های که فاقد ایستگاه هواشناسی هستند و همچنین ایجاد ایستگاه در مناطق ویژه از لحاظ بروز پدیده‌های مخرب جوی از جمله سیل و بارش برف سنگین توضیحاتی داد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز ضمن تقدیر از تدوین برنامه مدون و هدفمند از جانب اداره کل هواشناسی استان گیلان جهت تأمین اعتبار برای تحققق برنامه‌های مذکور قول مساعد داد.

 

آخرین اخبار: