دیدار مدیرکل هواشناسی استان گیلان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

 

 

روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹ محمد دادرس مدیرکل هواشناسی استان گیلان به همراه رئیس اداره منابع و توسعه هواشناسی استان گیلان با کیوان محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان دیدار و گفتگو کردند.

 

به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان، محمد دادرس در این دیدار درخصوص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سال ۱۳۹۹ و همچنین اعتبارات و برنامه‌های اداره کل طی سال ۱۴۰۰ مطالبی را بیان کرد.
مدیرکل هواشناسی با توجه به برنامه ارائه شده به سازمان هواشناسی درخصوص توسعه شبکه ایستگاه‌ها و ارتقاء تجهیزات و امکانات موجود، خواستار تأمین و تخصیص اعتبارات استانی، جهت تحقق کامل این برنامه‌ها گردید. همچنین در این دیدار به برخی از کسری‌های اعتبارات هزینه‌ای هواشناسی و توجه ویژه به معوقات کارکنان هواشناسی استان در پایان سال اشاره شد و خواستار تأمین و تخصیص اعتبارات مذکور گردید.

دکتر محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌یزی استان از خدمات هواشناسی در سال ۱۳۹۹ و ارائه پیش‌بینی‌های به موقع و جلوگیری از بروز خسارات و به حداقل رساندن اثرات مخرب و مخاطرات جوی تقدیر و تشکر داشته و از مجموعه هواشناسی استان و برنامه‌های عملیاتی و اعتباریِ درخواستی این اداره کل حمایت و پشتیبانی خود را اعلام نمود.

 

آخرین اخبار: