دور دوم توزیع بسته‌های بهداشتی در ایستگاه‌های هواشناسی استان

 

 

با توجه به ادامه شرایط ناشی از انتشار ویروس کرونا در استان گیلان، دور دوم پخش بسته‌های بهداشتی در استان گیلان انجام شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان، محمد دادرس مدیر کل هواشناسی استان گیلان با حضور در ایستگاه‌های هواشناسی منجیل و رودبار، مرحله دوم پخش بسته‌های بهداشتی را در استان گیلان آغاز کرد. در این مرحله نیز با تهیه ماسک، محلول ضدعفونی برای دست‌ها و همچنین محلول ضدعفونی برای سطوح و یک بسته صد عدی دستکش برای هر ایستگاه، این بسته‌ها در کلیه ایستگاههای هواشناسی استان گیلان توزیع گردید. همچنین مقرر گردید پس از تأمین این بسته‌ها برای ایستگاه‌ها، در مرحله بعد این تجهیزات برای اداره کل هواشناسی نیز تأمین و به همکاران ستادی ارائه گردد.

آخرین اخبار: