بیشینه سرعت باد (کیلومتر بر ساعت) و کمینه و بیشینه دمای هوا، دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

 

دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹:

بیشینه سرعت باد (برحسب کیلومتر برساعت) ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان

از ساعت ۰۸:۳۰ صبح یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ تا ساعت ۲۰:۳۰ دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹:

 

بیشینه سرعت باد:

اسب وونی: ۱۴۴: جنوب | ماسوله: ۷۶: غرب | جیرنده: ۶۹: جنوب غربی | ازبرم سیاهکل: ۶۷: جنوب غربی | املش: ۶۷: جنوب | بندرکیاشهر: ۶۰: جنوب غربی | رودسر: ۵۴: غرب | لاهیجان: ۴۹: غرب | صومعه سرا: ۴۷: شمال غربی | رشت فرودگاه: ۴۷: جنوب غربی | رضوانشهر: ۴۷: شمال غربی | منجیل: ۴۲: جنوب شرقی | دیلمان: ۴۱: شمال غربی | رشت کشاورزی: ۴۰: جنوب غربی | فومن: ۳۶: شمال غربی | آستانه اشرفیه: ۳۳: جنوب غربی | رودبار: ۳۳: جنوب غربی | آستارا: ۲۹: جنوب غربی | بندرانزلی: ۲۵: جنوب غربی | تالش: ۲۵: شمال شرقی.

 

دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹:

بیشینه سرعت باد (برحسب کیلومتر برساعت) و کمینه و بیشینه دمای هوا (برحسب درجه سلسیوس) ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان

از ساعت ۰۸:۳۰ صبح یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹:

 

بیشینه سرعت باد:

اسب وونی: ۱۴۴: جنوب | ماسوله: ۷۶: غرب | ازبرم سیاهکل: ۶۷: جنوب غربی | جیرنده: ۵۷: جنوب غربی | رودسر: ۵۴: غرب | بندرکیاشهر: ۴۸: جنوب غربی | صومعه سرا: ۴۶: غرب | املش: ۴۵: غرب | لاهیجان: ۴۵: جنوب غربی | رشت فرودگاه: ۴۰: جنوب | دیلمان: ۳۸: جنوب | رشت کشاورزی: ۳۶: جنوب | رضوانشهر: ۳۶: شمال غربی | فومن: ۳۶: شمال غربی | آستارا: ۲۹: جنوب غربی | آستانه اشرفیه: ۲۹: جنوب غربی | رودبار: ۲۹: جنوب غربی | بندرانزلی: ۲۵: جنوب غربی | منجیل: ۲۲: جنوب | تالش: ۱۹: شمال شرقی.

 

شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹:

بیشینه سرعت باد (برحسب کیلومتر برساعت) و کمینه و بیشینه دمای هوا (برحسب درجه سلسیوس) ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان

از ساعت ۰۸:۳۰ صبح جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹ تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹:

 

بیشینه سرعت باد:

اسب وونی: ۱۲۴: شمال شرقی | جیرنده: ۷۹: جنوب غربی | املش: ۷۶: جنوب | ازبرم سیاهکل: ۷۵: جنوب | تالش: ۷۲: جنوب | منجیل: ۷۰: جنوب شرقی | بندرکیاشهر: ۷۰: جنوب غربی | لاهیجان: ۶۳: جنوب غربی | رضوانشهر: ۶۲: شمال غربی | رودسر: ۶۲: غرب | صومعه سرا: ۶۱: جنوب غربی | رودبار: ۵۴: جنوب غربی | رشت کشاورزی: ۵۴: جنوب غربی | رشت فرودگاه: ۵۴: جنوب غربی | ماسوله: ۵۴: غرب | فومن: ۵۳: شمال غربی | دیلمان: ۴۸: جنوب | بندرانزلی: ۴۳: جنوب غربی | آستانه اشرفیه: ۳۸: جنوب غربی | آستارا: ۳۶: جنوب غربی.

 

جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹:

بیشینه سرعت باد (برحسب کیلومتر برساعت) ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان

از ساعت ۰۸:۳۰ صبح پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹ تا ساعت ۲۱:۳۰ جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹:

 

بیشینه سرعت باد:

اسب وونی: ۱۴۱: جنوب شرقی | جیرنده: ۷۹: جنوب غربی | املش: ۷۶: جنوب | ازبرم سیاهکل: ۷۵: جنوب | تالش: ۷۲: جنوب | منجیل: ۷۰: جنوب | بندرکیاشهر: ۷۰: جنوب غربی | لاهیجان: ۶۳: جنوب غربی | رضوانشهر: ۶۲: شمال غربی | رودسر: ۶۲: غرب | صومعه سرا: ۶۱: جنوب غربی | دیلمان: ۵۴: جنوب شرقی | رودبار: ۵۴: جنوب غربی | رشت کشاورزی: ۵۴: جنوب غربی | رشت فرودگاه: ۵۴: جنوب غربی | فومن: ۵۳: شمال غربی | ماسوله: ۴۷: غرب | آستارا: ۴۳: جنوب غربی | آستانه اشرفیه: ۳۸: جنوب غربی | بندرانزلی: ۳۶: شمال غربی.

 

جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹:

بیشینه سرعت باد (برحسب کیلومتر برساعت) و کمینه و بیشینه دمای هوا (برحسب درجه سلسیوس) ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان

از ساعت ۰۸:۳۰ صبح پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹ تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹:

 

 

اسب وونی: ۱۴۱: جنوب شرقی | منجیل: ۶۷: جنوب غربی | جیرنده: ۵۶: جنوب غربی | رضوانشهر: ۵۶: شمال غربی | دیلمان: ۵۴: جنوب شرقی | رودبار: ۵۲: جنوب غربی | ازبرم سیاهکل: ۴۶: جنوب غربی | آستارا: ۴۳: جنوب غربی | فومن: ۳۸: شمال | بندرکیاشهر: ۳۶: جنوب غربی | ماسوله: ۳۶: جنوب غربی | بندرانزلی: ۳۶: شمال غربی | تالش: ۳۵: جنوب شرقی | لاهیجان: ۳۴: غرب | رودسر: ۳۲: جنوب | صومعه سرا: ۳۱: جنوب | رشت کشاورزی: ۲۹: جنوب غربی | رشت فرودگاه: ۲۹: جنوب شرقی | املش: ۲۵: شمال غربی | آستانه اشرفیه: ۲۴: جنوب غربی

 

پنجشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۹:

بیشینه سرعت باد (برحسب کیلومتر برساعت) ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان

از ساعت ۰۸:۳۰ صبح چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ تا ساعت ۲۱:۳۰ پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹:

 

 

پنجشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۹:

روند افزایش دما و سرعت باد در ایستگاه فرودگاه رشت (از ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد پنجشنبه الی ساعت ۱۲:۳۰ ظهر پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹):

 

 

پنجشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۹:

بیشینه سرعت باد (برحسب کیلومتر برساعت) و کمینه و بیشینه دمای هوا (برحسب درجه سلسیوس) ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان

از ساعت ۰۸:۳۰ صبح چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ تا ساعت ۰۹:۳۰ پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹:

 

 

آخرین اخبار: