جمعه، ۴ تیر ، ۱۴۰۰   

بيشينه سرعت باد (کيلومتر بر ساعت)
در قسمت پايين بيشينه سرعت باد به کيلومتر بر ساعت برای امروز و دو روز گذشته نشان داده شده است.
بيشينه سرعت باد امروز، تا پايان روز به طور 10 دقيقه‌ای به روز رسانی می‌شود.
همه تاريخ‌ها به روز و ساعت خورشيدی است. بيشينه سرعت باد برای هر روز از ساعت صفر الی ساعت 23:50 خورشيدی همان روز محاسبه شده است.
نام ايستگاه1400-04-021400-04-031400-04-04
اسبه وونی
25.2
2
25.2
5
10.8
0
املش
18
6
18
8
7.2
1
آستانه اشرفيه
7.2
19
7.2
4
0
0
بندرانزلی
10.8
2
14.4
4
3.6
0
بندرآستارا
10.8
5
10.8
7
3.6
0
بندرکياشهر
18
1
21.6
4
0
0
پره سر
7.2
14
7.2
12
0
0
تالش
7.2
0
7.2
4
7.2
0
جيرکول
--
144
--
144
0
24
جيرنده
86.4
44
68.4
38
36
2
ديلمان
25.2
3
25.2
5
7.2
1
رشت (فرودگاه)
14.4
39
14.4
43
7.2
13
رشت (کشاورزی)
7.2
0
10.8
0
3.6
0
رضوانشهر
10.8
18
14.4
11
10.8
0
رودبار
25.2
1
25.2
4
10.8
0
رودسر
14.4
4
21.6
9
7.2
0
سياهکل
7.2
71
10.8
4
0
0
صومعه سرا
10.8
0
14.4
6
7.2
0
فومن
14.4
7
14.4
3
7.2
0
لاهيجان
28.8
11
25.2
4
3.6
0
لنگرود
14.4
1
18
27
3.6
0
لوشان
25.2
0
25.2
0
10.8
0
ماسوله
3.6
0
3.6
4
0
0
منجيل
82.8
0
90
4
36
0
نام ايستگاه1400-04-021400-04-031400-04-04
اسبه وونی25.225.210.8
املش18187.2
آستانه اشرفيه7.27.20
بندرانزلی10.814.43.6
بندرآستارا10.810.83.6
بندرکياشهر1821.60
پره سر7.27.20
تالش7.27.27.2
جيرکول----0
جيرنده86.468.436
ديلمان25.225.27.2
رشت (فرودگاه)14.414.47.2
رشت (کشاورزی)7.210.83.6
رضوانشهر10.814.410.8
رودبار25.225.210.8
رودسر14.421.67.2
سياهکل7.210.80
صومعه سرا10.814.47.2
فومن14.414.47.2
لاهيجان28.825.23.6
لنگرود14.4183.6
لوشان25.225.210.8
ماسوله3.63.60
منجيل82.89036
توجه: اعداد کوچک نوشته شده پايين کادرهای بيشيه باد، نشانگر تعداد داده های از دست رفته است. هر روز 144 داده دارد.