یکشنبه، ۴ مهر ، ۱۴۰۰   

بيشينه سرعت باد (کيلومتر بر ساعت)
در قسمت پايين بيشينه سرعت باد به کيلومتر بر ساعت برای امروز و دو روز گذشته نشان داده شده است.
بيشينه سرعت باد امروز، تا پايان روز به طور 10 دقيقه‌ای به روز رسانی می‌شود.
همه تاريخ‌ها به روز و ساعت خورشيدی است. بيشينه سرعت باد برای هر روز از ساعت صفر الی ساعت 23:50 خورشيدی همان روز محاسبه شده است.
نام ايستگاه1400-07-021400-07-031400-07-04
اسبه وونی
54
0
43.2
1
36
3
املش
21.6
6
32.4
3
21.6
5
آستانه اشرفيه
14.4
0
10.8
0
7.2
3
بندرانزلی
21.6
3
32.4
3
39.6
4
بندرآستارا
18
0
7.2
0
14.4
4
بندرکياشهر
28.8
0
43.2
0
43.2
3
پره سر
7.2
0
10.8
0
10.8
0
تالش
10.8
0
10.8
1
7.2
3
جيرکول
--
144
--
144
--
72
جيرنده
61.2
0
39.6
0
90
3
ديلمان
36
9
21.6
19
25.2
11
رشت (فرودگاه)
14.4
36
25.2
98
21.6
22
رشت (کشاورزی)
--
144
10.8
63
7.2
48
رضوانشهر
28.8
0
43.2
7
46.8
3
رودبار
25.2
0
21.6
0
25.2
3
رودسر
32.4
0
39.6
0
28.8
4
سياهکل
--
120
14.4
1
18
5
صومعه سرا
14.4
0
21.6
0
21.6
3
فومن
21.6
0
21.6
0
18
3
لاهيجان
28.8
0
28.8
0
18
3
لنگرود
28.8
0
39.6
0
28.8
3
لوشان
25.2
0
28.8
0
28.8
20
ماسوله
3.6
0
3.6
0
3.6
4
منجيل
93.6
0
79.2
0
79.2
3
حيران
28.8
0
32.4
2
25.2
3
نام ايستگاه1400-07-021400-07-031400-07-04
اسبه وونی5443.236
املش21.632.421.6
آستانه اشرفيه14.410.87.2
بندرانزلی21.632.439.6
بندرآستارا187.214.4
بندرکياشهر28.843.243.2
پره سر7.210.810.8
تالش10.810.87.2
جيرکول------
جيرنده61.239.690
ديلمان3621.625.2
رشت (فرودگاه)14.425.221.6
رشت (کشاورزی)--10.87.2
رضوانشهر28.843.246.8
رودبار25.221.625.2
رودسر32.439.628.8
سياهکل--14.418
صومعه سرا14.421.621.6
فومن21.621.618
لاهيجان28.828.818
لنگرود28.839.628.8
لوشان25.228.828.8
ماسوله3.63.63.6
منجيل93.679.279.2
حيران28.832.425.2
توجه: اعداد کوچک نوشته شده پايين کادرهای بيشيه باد، نشانگر تعداد داده های از دست رفته است. هر روز 144 داده دارد.