سه شنبه، ۶ آبان ، ۱۳۹۹   

بيشينه سرعت باد (کيلومتر بر ساعت)
در قسمت پايين بيشينه سرعت باد به کيلومتر بر ساعت برای امروز و دو روز گذشته نشان داده شده است.
بيشينه سرعت باد امروز، تا پايان روز به طور 10 دقيقه‌ای به روز رسانی می‌شود.
همه تاريخ‌ها به روز و ساعت خورشيدی است. بيشينه سرعت باد برای هر روز از ساعت صفر الی ساعت 23:50 خورشيدی همان روز محاسبه شده است.
نام ايستگاه1399-08-041399-08-051399-08-06
اسبه وونی
28.8
7
18
49
0
18
املش
--
144
--
144
0
18
آستانه اشرفيه
7.2
31
7.2
25
3.6
0
بندرانزلی
7.2
58
7.2
24
3.6
0
بندرآستارا
7.2
31
7.2
22
3.6
0
بندرکياشهر
14.4
37
18
21
7.2
0
پره سر
7.2
14
7.2
13
0
1
تالش
10.8
31
10.8
24
7.2
0
جيرکول
--
144
--
144
0
18
جيرنده
21.6
30
18
69
3.6
12
ديلمان
18
53
21.6
32
3.6
4
رشت (فرودگاه)
14.4
72
14.4
89
7.2
12
رشت (کشاورزی)
7.2
3
7.2
1
3.6
1
رضوانشهر
14.4
2
14.4
10
10.8
0
رودبار
--
133
14.4
13
10.8
1
رودسر
14.4
32
14.4
17
7.2
0
سياهکل
7.2
31
3.6
18
0
0
صومعه سرا
7.2
23
10.8
11
3.6
0
فومن
14.4
3
10.8
9
3.6
0
لاهيجان
21.6
18
21.6
29
3.6
0
لنگرود
10.8
60
21.6
26
3.6
0
لوشان
14.4
0
21.6
1
3.6
0
ماسوله
0
31
3.6
28
0
2
منجيل
21.6
4
79.2
14
7.2
0
نام ايستگاه1399-08-041399-08-051399-08-06
اسبه وونی28.8180
املش----0
آستانه اشرفيه7.27.23.6
بندرانزلی7.27.23.6
بندرآستارا7.27.23.6
بندرکياشهر14.4187.2
پره سر7.27.20
تالش10.810.87.2
جيرکول----0
جيرنده21.6183.6
ديلمان1821.63.6
رشت (فرودگاه)14.414.47.2
رشت (کشاورزی)7.27.23.6
رضوانشهر14.414.410.8
رودبار--14.410.8
رودسر14.414.47.2
سياهکل7.23.60
صومعه سرا7.210.83.6
فومن14.410.83.6
لاهيجان21.621.63.6
لنگرود10.821.63.6
لوشان14.421.63.6
ماسوله03.60
منجيل21.679.27.2
توجه: اعداد کوچک نوشته شده پايين کادرهای بيشيه باد، نشانگر تعداد داده های از دست رفته است. هر روز 144 داده دارد.