سه شنبه، ۱۹ اسفند ، ۱۳۹۹   

بيشينه سرعت باد (کيلومتر بر ساعت)
در قسمت پايين بيشينه سرعت باد به کيلومتر بر ساعت برای امروز و دو روز گذشته نشان داده شده است.
بيشينه سرعت باد امروز، تا پايان روز به طور 10 دقيقه‌ای به روز رسانی می‌شود.
همه تاريخ‌ها به روز و ساعت خورشيدی است. بيشينه سرعت باد برای هر روز از ساعت صفر الی ساعت 23:50 خورشيدی همان روز محاسبه شده است.
نام ايستگاه1399-12-171399-12-181399-12-19
اسبه وونی
93.6
2
39.6
91
28.8
48
املش
46.8
8
3.6
94
14.4
48
آستانه اشرفيه
25.2
21
3.6
91
7.2
48
بندرانزلی
32.4
0
3.6
91
14.4
48
بندرآستارا
18
0
3.6
92
3.6
49
بندرکياشهر
50.4
1
14.4
92
14.4
48
پره سر
18
0
0
92
0
49
تالش
25.2
0
0
91
7.2
48
جيرکول
--
144
--
144
--
60
جيرنده
82.8
5
18
91
21.6
48
ديلمان
25.2
9
7.2
94
18
48
رشت (فرودگاه)
--
144
--
144
--
60
رشت (کشاورزی)
32.4
1
3.6
92
7.2
48
رضوانشهر
39.6
0
10.8
91
10.8
48
رودبار
43.2
0
21.6
92
14.4
49
رودسر
50.4
1
7.2
92
18
48
سياهکل
46.8
0
3.6
92
3.6
48
صومعه سرا
36
0
7.2
91
3.6
48
فومن
43.2
0
7.2
91
7.2
48
لاهيجان
39.6
0
7.2
91
10.8
48
لنگرود
--
144
--
144
--
60
لوشان
82.8
0
10.8
92
7.2
49
ماسوله
10.8
2
0
92
3.6
48
منجيل
97.2
2
50.4
91
46.8
48
نام ايستگاه1399-12-171399-12-181399-12-19
اسبه وونی93.639.628.8
املش46.83.614.4
آستانه اشرفيه25.23.67.2
بندرانزلی32.43.614.4
بندرآستارا183.63.6
بندرکياشهر50.414.414.4
پره سر1800
تالش25.207.2
جيرکول------
جيرنده82.81821.6
ديلمان25.27.218
رشت (فرودگاه)------
رشت (کشاورزی)32.43.67.2
رضوانشهر39.610.810.8
رودبار43.221.614.4
رودسر50.47.218
سياهکل46.83.63.6
صومعه سرا367.23.6
فومن43.27.27.2
لاهيجان39.67.210.8
لنگرود------
لوشان82.810.87.2
ماسوله10.803.6
منجيل97.250.446.8
توجه: اعداد کوچک نوشته شده پايين کادرهای بيشيه باد، نشانگر تعداد داده های از دست رفته است. هر روز 144 داده دارد.