بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۹۸

 

چکیده: طی مهر ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط بلندمدت در بیشتر ایستگاه‌های جلگه‌ای استان افزایش نشان می‌دهد. رکورد بیشینه دمای ایستگاه ماسوله در این ماه شکسته شد. در بیشتر ایستگاه‌های جلگه‎ای استان کاهش مشخص بارش نسبت به میانگین رخ داد. میانگین کاهش برابر ۴۲ درصد است. بیشترین کاهش در ایستگاه هواشناسی بندرکیاشهر تا ۷۲ درصد بوده است. در مهرماه ۱۳۹۸ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۲ اطلاعیه و ۲ اخطاریه به منظور هشدار درخصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و رعد و برق صادر شود. بارش سنگین باران در مناطق غربی (تالش، شفت و اسالم) و شرقی استان (رانکوه) منجر به سیل و خسارات مالی شد. بیشینه بارش در ایستگاه اقلیم‌شناسی خودکار املش برای ۲۰ و ۲۱ مهر، در طول زمان ۱۵ ساعت ۲۵۴ میلیمتر و در جیرکول رحیم‌آباد در طی یک ساعت، ۷۷ میلیمتر و در طی ۷ ساعت ۱۸۷ میلیمتر بارش ثبت شد.