بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۹۸

 

چکیده: طی مرداد ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در تمام ایستگاه‌های استان کاهش نشان می‌دهد. بارش نیز در مقایسه با شرایط بلندمدت، در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان به شکل شاخصی، کمتر از میانگین بلندمدت بوده‌ است. در مرداد ماه ۱۳۹۸ با نفوذ مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که پنج اطلاعیه و یک اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و رعدوبرق صادر شود.