بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۱۳۹۷

چکیده: طی مرداد ۱۳۹۷، میانگین دماهی ماهانه هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت افزایش اندکی را نشان می‎دهد. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در همۀ ایستگاه‌های هواشناسی به جز ایستگاه‎های جیرنده و منجیل، بیشتر از نرمال بوده است. با توجه به شرایط جوی در این ماه، سه اخطاریه و پنج اطلاعیه هواشناسی برای مخاطرات جوی در استان گیلان صادر گردید. در طی این ماه بارش سنگین ۱۶۴ میلیمتر در طی ۲۴ ساعت برای انزلی، سرعت باد ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت در منجیل، مه در ماسوله و رعد و برق در بسیاری از نقاط استان از مخاطرات جوی ثبت شده در استان گیلان بوده است. بارش شدید و باد در برخی از نقاط استان باعث ورس شدن (خوابیدن شالی) شالی‌زارها گردید.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۱۳۹۷