بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۱۴۰۰

 

مقایسه تعداد روز بارشی فروردین سال ۱۴۰۰ با میانگین بلندمدت

 

چکیده: در فروردین ماه ۱۴۰۰، میانگین ماهانه دمای هوا در تمامی ایستگاه‌های هواشناسی استان، رویه‌ای افزایشی داشت. بیشترین میزان افزایش به مقدار ۳/۴ درجه سلسیوس در ایستگاه جیرنده ثبت شده‌است. توزیع مقادیر بارش طی فروردین ماه ۱۴۰۰ در استان گیلان، در تمامی ایستگاه‌های استان به شکل قابل توجه‌ای کمتر از نرمال است‌. میانگین کاهش بارش در استان، برابر با ۸۲ درصد و بیشترین کاهش در ایستگاه هواشناسی بندرانزلی تا ۹۵ درصد بوده‌است. بیشترین میزان بارش استان در ایستگاه هواشناسی ماسوله به اندازه ۳۵/۲ میلی‌متر و کمترین بارش استان در ایستگاه بندرانزلی برابر با ۳/۲ میلی‌متر ثبت شده‌است. در فروردین ماه ۱۴۰۰ تاثیر سامانه‌های جوی بر هوای گیلان باعث صدور ۵ هشدار زرد و ۱ هشدار نارنجی در راستای هشدارهای جوی شد و در این راستا به بخش‌های مختلف جامعه (کاربران حقیقی و حقوقی) برای آمادگی در مقابل شرایط جوی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفت. در در فروردین ماه ۱۴۰۰ مخاطرات هواشناسی نظیر رعدوبرق، رگبار باران، باد گرم و مه بوده است.

 


 

آخرين بولتن‌ها:

آخرين فصلنامه‌ها: