بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۱۳۹۹

 

 

 

چکیده: طی فروردین ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت روندی کاهشی را نشان می‌دهد. توزیع مقادیر بارش طی فروردین ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان افزایشی بوده‌است. درمجموع از تمامی ایستگاه‌های گیلان بارش بیشتر از نرمال گزارش شد. میانگین درصد افزایش بارش در استان ۷۹ درصد بوده است. بیشترین افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی آستارا تا ۱۶۱ درصد و کمترین افزایش با رقم ۶ درصد در ایستگاه جیرنده می‌باشد. در فروردین ماه ۱۳۹۹ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۴ هشدار زرد، ۴ هشدار نارنجی و ۲ هشدار قرمز به منظور اطلاع‌رسانی در خصوص پدیده‌هایی جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و برف، رگبار تگرگ، مه و رعدوبرق صادر شود.