بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۱۳۹۹

 

 

چکیده: در شهریور ماه ۱۳۹۹، میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان به غیر از آستارا، بندرانزلی و کشاورزی رشت، روندی کاهشی داشت. توزیع مقادیر بارش طی شهریور ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان، درمجموع در بیشتر ایستگاه‌ها به غیر از آستارا، تالش و کیاشهر، کمتر از نرمال است‌. میانگین درصد کاهش بارش در استان نسبت به میانگین بلند مدت ۳۷ درصد بوده است. بیشترین میزان کاهش مربوط به ایستگاه هواشناسی منجیل تا ۱۰۰ درصد می‌باشد. بیشترین و کمترین میزان بارش استان در ایستگاه‌های هواشناسی بندرانزلی و منجیل به ترتیب با مقادیر ۲۳۳ میلی‌متر و صفر بوده است. در شهریور ماه ۱۳۹۹ تاثیر سامانه‌های جوی بر هوای گیلان باعث صدور ۳ هشدار زرد و ۱ هشدار نارنجی در راستای هشدارهای جوی شد و در این راستا به بخش‌های مختلف جامعه (کاربران حقیقی و حقوقی) برای آمادگی در مقابل شرایط جوی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفت. در شهریور ماه ۹۹ مخاطرات هواشناسی نظیر رعدوبرق، رگبار باران و باد شدید بوده است.