بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۹۸

 

چکیده: طی شهریور ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در تمام ایستگاه‌های استان کاهش نشان می‌دهد. بارش نیز در مقایسه با شرایط بلندمدت در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان به شکل شاخصی بیشتر از میانگین بلندمدت بوده ‌است. در شهریورماه ۱۳۹۸ با نفوذ سه سامانه جوی قوی باعث بارش قابل توجه‌ای در بیشتر مناطق استان شد. به همین منظور۴ اطلاعیه و ۳ اخطاریه جهت هشدار درخصوص پدیده‌های جوی بخصوص وزش باد شدید، رگبار شدید باران، آبگرفتگی، سیلابی شدن روخانه‌ها و رعدوبرق صادر گردید.