بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۹۸

 

 

چکیده: طی دی ماه ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‎های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در همه ایستگاه‎ها روندی مثبت را نشان می‌دهد. توزیع مقادیر بارش طی دی ماه ۱۳۹۸ در استان گیلان متوازن بوده است. بیشترین میزان افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی منجیل تا ۷۳ درصد و کمترین آن با رقم ۸/۷ درصد در ایستگاه جیرنده بوده است. بیشترین و کمترین بارش استان در دو ایستگاه هواشناسی بندرانزلی و جیرنده به ترتیب به اندازه ۱۹۱/۸ و ۲۳/۷ میلیمتر ثبت شده است. در تمامی ایستگاه‌های جلگه‌ای استان در دی ماه ۱۳۹۸، حضور مداوم سامانه‎های جوی متنوع باعث شد که ۷ اطلاعیه و ۲ اخطاریه به منظور هشدار درخصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران، مه و رعدوبرق صادر شود.