بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۹

 

مقایسه تابش بلندمدت دی ماه با تابش دی ماه سال جاری

 

چکیده: : در دی ماه ۱۳۹۹، میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان بجز ایستگاه‌های رشت، رویه‌ای افزایشی داشت. توزیع مقادیر بارش طی دی ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان، در مجموع در تمامی ایستگاه‌های استان به جز کشاورزی، فرودگاه و کیاشهر کمتر از نرمال است‌. میانگین درصد کاهش بارش در استان ۲۹- درصد و بیشترین کاهش در ایستگاه هواشناسی رودسر تا ۶۸- درصد بوده است. بیشترین و کمترین میزان بارش استان به ترتیب در ایستگاه هواشناسی کشاورزی رشت و ایستگاه جیرنده ثبت شده است. در دی‌ ماه ۱۳۹۹ تاثیر سامانه‌های جوی بر هوای گیلان باعث صدور ۲ هشدار زرد، ۶ هشدار نارنجی و یک هشدار قرمز برای مخاطراتی نظیر رعدوبرق، رگبار باران، باد گرم، مه و برف صادر شد و در این راستا به بخش‌های مختلف جامعه (کاربران حقیقی و حقوقی) برای آمادگی در مقابل شرایط جوی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفت.

 


 

آخرين بولتن‌ها:

آخرين فصلنامه‌ها: