بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۶

چکیده: طی دی ماه ۱۳۹۶، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‎های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش یافت. بیشترین مقدار این افزایش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به میزان ۳٫۳ درجه سلسیوس بود. بارندگی در مقایسه با شرایط بلندمدت، در همۀ ایستگاه‌های هواشناسی کمتر از نرمال بوده است. در دهه سوم دی ماه ۱۳۹۶ غلبه پرفشار و همراهی ناوه سطوح میانی جو، شرای را برای آسمان ابری و مه آلود، بارندگی و وزش باد فراهم کرد. صدور ۴ اطلاعیه ناشی از هوای سرد و بارانی و یک اطلاعیه و یک اخطاریه به دلیل وزش باد گرم و افزایش دما، حکایت از جو متغیر در این ماه دارد.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۶