بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۴۰۰

 

مقایسه دمای خرداد سال ۱۴۰۰ با میانگین بلندمدت

 

چکیده: در خرداد ماه ۱۴۰۰، توزیع مقادیر بارش در مجموع در تمامی ایستگاه‌های استان کمتر از نرمال است‌. میانگین کاهش بارش در استان گیلان نسبت به بلندمدت، برابر با ۴۴ درصد و بیشترین کاهش در ایستگاه هواشناسی کشاورزی رشت برابر با ۶۸ درصد بوده‌است. بیشترین و کمترین میزان بارش استان به ترتیب در ایستگاه هواشناسی ماسوله به مقدار ۴۰ میلی‌متر و ایستگاه کیاشهر برابر با ۲/۲ میلی‌متر ثبت شده‌است. در خرداد ماه ۱۴۰۰ تاثیر سامانه‌های جوی بر هوای گیلان باعث صدور ۲ هشدار زرد و یک هشدار نارنجی در راستای هشدارهای جوی شد و در این راستا به بخش‌های مختلف جامعه(کاربران حقیقی و حقوقی) برای آمادگی در مقابل شرایط جوی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفت. در خرداد ماه ۱۴۰۰ مخاطرات هواشناسی نظیر رعدوبرق، رگبار باران، باد شدید و مه بوده است.

 


 

آخرين بولتن‌ها:

آخرين فصلنامه‌ها: