بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۳۹۹

 

 

چکیده: طی خرداد ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، رویه‌ای یکسان و افزایشی داشت. در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت نیز در تمامی ایستگاه‌های استان روندی افزایشی ثبت شده است. وزش کم سابقه بادهای گرم جنوبی، نقش مؤثری در این افزایش داشته است. توزیع مقادیر بارش طی خرداد ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان به شکل قابل توجه‌ای کاهشی بوده‌است. درمجموع در تمامی ایستگاه‌های گیلان بارش کمتر از نرمال است. میانگین درصد کاهش بارش در استان نسبت به بلندمدت ۷۵ درصد بوده است. بیشترین این کاهش بارش در ایستگاه هواشناسی فرودگاه رشت تا ‎۹٩‏ درصد و کمترین آن به مقدار ۵۴ درصد در ایستگاه ماسوله بوده است.
بیشترین میزان بارش استان در ایستگاه هواشناسی ماسوله به اندازه ۲۱/۴ میلی‌متر ثبت شده است. کمترین بارش استان در ایستگاه کیاشهر به مقدار ۰/۲ میلی‌متر بوده است. در خرداد ماه ۱۳۹۹ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۵ هشدار زرد و یک هشدار نارنجی به منظور اطلاع‌رسانی درخصوص پدیده‌هایی جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران، مه و رعدوبرق صادر شود.