بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۳۹۷

چکیده: طی خرداد ١٣٩٧، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاههای هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، کاهش کمی یافت. بیشترین مقدار این کاهش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به یک درجه سلسیوس رسید. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی بالاتر از نرمال بودهاست. بیشترین این افزایش در ایستگاه تالش به رقم، ١٠٠ درصد رسیده است. با این حال، در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان همچون بندرانزلی و کیاشهر تغییرات منفی بوده و تا ١٨ درصد بارش کاهش از نرمال در آنها ثبت شده است. بارش‌های ماه خرداد، نقش موثری در تامین آب به‌هنگام و بارش موثر در شالیزارهای گیلان داشته است. علاوه براین‌ها، خرداد امسال، رفتار بهار مشابه انتظار معمول و طبیعی از بهار بوده است. در بیشتر روزهای این ماه، مناطق ارتفاعی استان رگبارهای بهاری را تجربه کرده‌اند. از رخدادهای قابل توجه این ماه، سیل مخرب ٢۵ خرداد حوضۀ آبریز کاکرود بوده است که منجر به خسارت جانی و مالی شد.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۳۹۷