بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۱۳۹۷

چکیده: طی تیر ماه ١٣٩٧ ،در تمامی ایستگاه های هواشناسی استان گیلان میانگین دمای هوا در مقایسه با میانگین بلندمدت افزایش چشمگیر داشته است. این افزایش دمای هوا در ایستگاه هواشناسی تالش به ۱٫۹ و در جیرنده تا ۴٫۴ درجه سلسیوس رسید. با توجه به این که وجود دمای بالا به همراه رطوبت نسبی بالا، باعث افزایش ضریب ناراحتی (عدم آسایش در انسان) می گردد و این افزایش مستقیماَ بر روی مصرف انرژی برق و آب تاثیرگذار است، لذا در راستای مدیریت موضوع، استانداری محترم گیلان اقدام به تغییر در شروع ساعات کار ادارات استان نمود. بارش تیر ماه جلگه در مقایسه با شرایط بلندمدت در همه نقاط استان افزایش داشته است. میزان ساعات آفتابی به جز بندرانزلی در مابقی ایستگاه‌های هواشناسی افزایش قابل توجه داشته است.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۱۳۹۷