بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۹۸

 

چکیده: طی تیر ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در تمام ایستگاه‌های استان کاهش نشان می‌دهد. بارش نیز در مقایسه با شرایط بلندمدت در ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان به شکل شاخصی، بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است. میانگین این افزایش برابر با ۹۱ درصد است. بارش بهنگام تیر ماه سال ۹۸، نقش مهمی در رهایی از خشکی مزارع برنج داشت. در تیرماه ۱۳۹۸ ورود مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که سه اطلاعیه و دو اخطاریه به منظور هشدار درخصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و رعدوبرق صادر شود.