بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۹

 

مقایسه تعداد روز بارشی بهمن ماه سال ۱۳۹۹ با تعداد روز بارشی بهمن ماه در بلندمدت

 

چکیده: در بهمن ماه ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان رویه‌ای یکسان و افزایشی داشت. بیشترین مقدار افزایش آن به میزان ۵ درجه سلسیوس در ایستگاه کوهستانی ماسوله ثبت شده است. توزیع مقادیر بارش طی بهمن ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان، در مجموع در تمامی ایستگاه‌های استان کمتر از نرمال است‌. میانگین درصد کاهش بارش در استان ۳۸- درصد بوده است. بیشترین کاهش در ایستگاه هواشناسی کیاشهر تا ۶۰- درصد بوده است. بیشترین میزان بارش استان در ایستگاه هواشناسی کشاورزی ثبت شده است. در بهمن ماه ۱۳۹۹ تأثیر سامانه‌های جوی بر هوای گیلان باعث صدور ۶ هشدار زرد و ۵ هشدار نارنجی در راستای هشدارهای جوی شد و در این راستا به بخش‌های مختلف جامعه (کاربران حقیقی و حقوقی) برای آمادگی در مقابل شرایط جوی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفت. در بهمن ماه ۹۹ مخاطرات هواشناسی نظیر رعدوبرق، رگبار باران، باد گرم، مه و برف بوده است.

 


 

آخرين بولتن‌ها:

آخرين فصلنامه‌ها: