بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۷

چکیده: طی بهمن ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش را نشان می‌دهد. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی بیشتر از نرمال و تنها در ایستگاه‌های جیرنده و لاهیجان کمتر از نرمال را نشان می‌دهد. در بهمن ماه ۱۳۹۷ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که هفت اطلاعیه و یک اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌هایی همانند وزش باد شدید، افزایش دما، بارش شدید و غیره صادر شود. مخاطرات رخ داده در این ماه شامل بارش برف، بارش باران، موج‌های گرمایی و غیره بوده است.