بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۶

چکیده: طی بهمن ماه ۱۳۹۶، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‎های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، تفاوت‌های مشخصی را نشان نمی‌دهد. این تفاوت‌ها مقادیر منفی و مثبت را در ایستگاه‎های مختلف نشان می‎دهد. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در همۀ ایستگاه‌های هواشناسی، به جز ایستگاه‌های ساحلی کیاشهر و بندرانزلی، بیشتر از نرمال بوده است. در بهمن ماه ۱۳۹۶ حضور مداوم سامانه پرفشار و همراهی ناوه‌های ارتفاعی و دمایی سطوح میانی و فوقانی جو، شرایط را برای آسمان ابری و مه آلود، بارندگی و وزش باد فراهم کرد. صدور یک اطلاعیه ناشی از هوای سرد و بارانی و ۲ اخطاریه به دلیل کاهش دما، بارش باران و برف حاکی از استقرار جو ناپایدار در این ماه است. به طوریکه در نیمۀ ابتدایی ماه در جلگه (علاوه بر ارتفاعات) شاهد بارش برف بودیم. تنها حضور کم‌فشار و وزش باد گرم در روزهای ابتدایی ماه موجب صدور یک اطلاعیه مربوط به افزایش دما و سرعت وزش باد گردید.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۶