بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۷

چکیده: طی اسفند ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در ایستگاه‌های جلگه‌ای افزایش را نشان می‌دهد و در برخی نقاط مثل بندرانزلی این افزایش قابل توجه بوده است. بارش نیز در مقایسه باشرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان به جز منطقۀ کیاشهر بیشتر از میاگین بلند مدت بوده است. در اسفند ماه ۱۳۹۷ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث گردید که پنج اطلاعیه و یک اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، افزایش دما، کاهش دما، بارش شدید باران و غیره صادر گردد. مخاطرات رخ داده در این ماه شامل وزش باد، بارش برف، بارش باران، موج‌های گرمایی، موج‌های سرمایی،یخبندان، طوفان رعد و برق، کوالک برف و غیره بوده است.