بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۶

چکیده: طی اسفند ۱۳۹۶، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش یافت. بیشترین مقدار این افزایش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به ۲٫۱ درجه سلسیوس رسید. بارندگی در مقایسه با شرایط بلندمدت، در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی کمتر از نرمال بوده است. در این ماه برای شرایط جوی باد شدید، گرمش و بارش تعداد ۶ اطلاعیه و یک اخطاریه صادر گردید.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۶