بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۱۴۰۰

 

مقایسه تعداد روز بارشی اردیبهشت ۱۴۰۰ با میانگین بلندمدت

 

چکیده: در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ توزیع مقادیر بارش در استان گیلان، در مجموع در تمامی ایستگاه‌های استان به جز ایستگاه‌های رودسر، تالش و لاهیجان به شکل قابل توجه‌ای کمتر از نرمال است‌. میانگین کاهش بارش در استان گیلان برابر با ۳۰ درصد بوده است. بیشترین کاهش در ایستگاه هواشناسی منجیل تا ۵۴ درصد بوده‌است. بیشترین میزان بارش استان در ایستگاه هواشناسی تالش و کمترین بارش استان در ایستگاه منجیل بوده است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تاثیر سامانه‌های جوی بر هوای گیلان باعث صدور ۶ هشدار زرد در راستای هشدارهای جوی شد و در این راستا به بخش‌های مختلف جامعه (کاربران حقیقی و حقوقی) برای آمادگی در مقابل شرایط جوی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفت. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مخاطرات هواشناسی نظیر رعدوبرق، رگبار باران، باد گرم و مه بوده است.

 


 

آخرين بولتن‌ها:

آخرين فصلنامه‌ها: