بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۶

چکیده: طی آذر ۱۳۹۶ ، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه های هواشناسی استان بجز آستارا، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش یافت. بیشترین مفدار این افزایش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به ۱٫۱ درجه سلسیوس رسید. بارندگی درمقایسه با شرایط بلندمدت، در همه ایستگاه های هواشناسی کمتر از نرمال بوده است. سامانه های جوی در طی این ماه باعث ایجاد پدیده مه، بارش و وزش شدید باد (گرمش)گردید. در آذر ۹۶ غالبا مراکز پرفشار و یا زبانه آنها بر استان حاکم بوده است. عمده بارش، طی سه موج بارشی و در نیمه اول ماه اتفاق افتاد. این شرایط در مجموع موجب صدور ۱ اطلاعیه و ۱ اخطاریه شد. در موج بارشی روزهای ۱۵ و ۱۶ آذر ۹۶ در ارتفاعات بالاتر از ۷۰۰ متری استان بارش برف رخداد، در ایستگاه هواشناسی جیرنده عمق برف ۲۰ سانتی متر و در ایستگاه هواشناسی ماسوله ۲۸ سانتی متر ثبت گردید.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۶