بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۴۰۰

 

 

چکیده: توزیع مقادیر بارش طی آبان ماه ۱۴۰۰ در استان گیلان در برخی از ایستگاه‌های استان کمتر از میانگین بلندمدت و در برخی بیشتر بوده است. بیشترین میزان کاهش بارش در ایستگاه جیرنده و بیشترین میزان افزایش بارش در ایستگاه لاهیجان بوده است. دمای هوا در آبان ماه ۱۴۰۰ در تمام ایستگاه‌های استان از میانگین بلندمدت به میزان ۱ تا ۲ درجۀ سلسیوس کمتر بود.

 


 

آخرين بولتن‌ها:

آخرين فصلنامه‌ها: