بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۹

 

 

چکیده: در آبان ماه ۱۳۹۹، میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان، رویه‌ای یکسان و افزایشی داشت. توزیع مقادیر بارش طی آبان ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان، در مجموع در تمامی ایستگاه‌ها کمتر از نرمال است‌. میانگین درصد کاهش بارش در استان ۳۵ درصد بوده است. بیشترین و کمترین درصد کاهش بارش به ترتیب در ایستگاه‌های هواشناسی جیرنده به مقدار ۶۲ و رودسر به مقدار ۱۸ درصد بوده است. بیشترین مجموع بارش استان در ایستگاه هواشناسی بندرانزلی و کمترین مجموع بارش استان در ایستگاه منجیل ثبت شده است. در آبان ماه ۱۳۹۹ تاثیر سامانه‌های جوی بر هوای گیلان باعث صدور ۱ هشدار زرد و ۲ هشدار نارنجی شد و در این راستا به بخش‌های مختلف جامعه (کاربران حقیقی و حقوقی) برای آمادگی در مقابل شرایط جوی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفت. در آبان ماه ۹۹ مخاطرات هواشناسی نظیر رعدوبرق، رگبار باران، باد شدید، مه و برف بوده است.