بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۹۸

چکیده: طی خرداد ۱۳۹۸ میانگین ماهانۀ دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در تمام ایستگاه‌های استان افزایش را نشان می‌دهد. بارش نیز در مقایسه با شرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان به شکل ویژه، کمتر از میانگین بلندمدت بوده است؛ میانگین این کاهش برابر با ۸۷ درصد است. خرداد سال ۹۸، یکی از خشکترین خردادهای گیلان در طی دوره آماری بوده است. در این ماه حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که پنج اطلاعیه و یک اخطاریه به منظور هشدار درخصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران، و رعدوبرق صادر شود.