بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۹۸

چکیده: طی فروردین ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در ایستگاه‌های غربی، جنوبی و کوهستانی کاهش را نشان می‌دهد و در برخی نقاط مانند بندرانزلی و رودسر افزایش نشان می‌دهد. بارش نیز در مقایسه با شرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان بیشتر از میانگین بلندمدت بوده‌ است. میانگین افزایش برابر با ۸۷ درصد است. در فروردین ماه ۱۳۹۸ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که هشت اطلاعیه و پنج اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، کاهش دما، بارش شدید باران، مه، تگرگ، رعد و برق و غیره صادر شد. مخاطرات رخ داده در این ماه شامل وزش باد شدید، بارش برف، بارش باران شدید، موج‌های سرمایی، یخبندان، سرمازدگی در بخش محصولات کشاورزی، توفان رعدوبرق، کولاک برف و غیره بوده است.