بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان در مهر ۱۳۹۶

چکیده: طی مهر ماه ۱۳۹۶، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه های هواشناسی جلگه ای استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت کاهش قابل توجه داشته است. این کاهش در ایستگاه کشاورزی رشت به ۱٫۸- درجه سلسیوس رسید. بارش مهر ماه گیلان درمقایسه با شرایط بلندمدت، بجزء تالش، در برخی نقاط در حد نرمال و در بسیاری از مناطق خیلی بیشتر از نرمال بوده است. موج های بارشی قوی در تاریخ های ۶، ۱۰، ۱۱و ۱۲ مهر باعث ایجاد بارش شدید به همراه طوفان رعد و برق در استان شده وآبگرفتگی معابر، رانش، سیل و… را به همرا داشته است. بر اساس احتمال وقوع این پدیده هواشناسی در استان و ایجاد آمادگی مردم و دستگاه های مرتبط و مبتلا به، این اداره کل از روزهای قبل نسبت به صدور اطلاعیه و اخطاریه هواشناسی اقدام نمود.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۱۳۹۶