بازدید مدیرکل هواشناسی استان گیلان از ایستگاه‌ها در روز جهانی هواشناسی

 

 

به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی، در روز جهانی هواشناسی مدیرکل هواشناسی استان گیلان به همراه رئیس شبکه پایش و رئیس حراست از ایستگاه‌های هواشناسی بازدید به عمل آوردند. محمد دادرس در این دیدارها ضمن بازدید و دریافت گزارشات و نیازمندی‌های فنی و پیشنهادات همکاران مستقر در این ایستگاه‌ها که در شیفت کاری خود حضور داشتند، از خدمات و دقت کاری آنها در طی سال گذشته تقدیر به عمل آوردند.

 

آخرین اخبار: