بازدید انجمن علمی معلمان جغرافیا از هواشناسی کیاشهر به مناسبت هفتۀ پژوهش

 

 

به مناسبت هفتۀ پژوهش، انجمن علمی آموزشی – معلمان جغرافیای گیلان از مرکز کاوش‌های جوی و رادار هواشناسی بندرکیاشهر بازدید کردند.

 

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان گیلان در این بازدید که به مناسبت هفتۀ پژوهش صورت گرفت، علی محجوب رئیس مرکز رادار هواشناسی گیلان با تأکید بر اهمیت و جایگاه داده‌های هواشناسی در امر پژوهش و تحقیقات، توضیحاتی در خصوص فعالیت انواع ایستگاه‌های هواشناسی استان و همچنین مرکز کاوش‌های جوی و رادار هواشناسی بندرکیاشهر برای حاضرین ارائه کرد.

ایشان همچنین ضمن تشریح سامانۀ تهک در استان، درخصوص کاربردی کردن اطلاعات هواشناسی در سال‌های اخیر وارائۀ خدمات به بخش‌های کشاورزی و صیادی منطقه، توضیحاتی ارائه نمودند.

در خاتمه اعضای انجمن علمی آموزشی –معلمان جغرافیای گیلان از عملکرد و امکانات و ادوات و سنجنده‌های مرکز کاوش‌های جوی رادار هواشناسی بندرکیاشهر از قبیل رادار و بویه دریایی و ایستگاه سینوپتیک بازدید کردند.

همچنین با بحث وتبادل نظر بر ظرفیت‌های مطالعاتی هواشناسی استان، در خصوص همکاری مشترک در آینده تاکید گردید.

 

 

 

آخرین اخبار: