ارتباط با مدیرکل هواشناسی استان گیلان

 

جهت ارتباط مستقیم با مدیرکل محترم هواشناسی استان گیلان، از پست الکترونیکی زیر استفاده نمایید:

 

dadras@gilmet.ir

 

مهندس دادرس (مدیرکل هواشناسی استان گیلان)