تحقیقات کاربردی

بولتن‌های ماهانه

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اردیبهشت ۱۴۰۰

 

 

چکیده: براساس خروجی مدل‌های اقلیمی، بارش اردیبهشت ماه در محدوده نرمال و کمتر از میانگین بلندمدت، بارش خرداد ماه گیلان کمتر از نرمال و بارش تیرماه استان نرمال تا کمتر از نرمال برآورد شده است. [دریافت فایل کامل]


 

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: فروردین ۱۴۰۰

 

 

چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور بارش اردیبهشت ماه غالباً در محدوده نرمال و بارش خرداد ماه گیلان نیز نرمال یا کمی بالاتر از میانگین بلندمدت برآورد شده است. شایان ذکر است براساس همین خروجی‌ها دمای اردیبهشت و همچنین دمای خرداد ماه نیز بالاتر از میانگین بلندمدت پیش بینی شده است. [دریافت فایل کامل]


 

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۹

 

تغییرات ارتفاع موج روزانه بندرانزلی در اسفند ماه ۱۳۹۹

 

چکیده:  در اسفند ماه ۱۳۹۹، میانگین ماهانه دمای هوا در تمام ایستگاه‌های هواشناسی استان، رویه‌ای کاهشی داشت. توزیع مقادیر بارش طی اسفند ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان، در برخی از ایستگاه‌های استان کمتر و در برخی بیشتر از نرمال است‌. کاهش بارش در ایستگاه‌های کوهستانی و تالش به وقوع پیوسته است. در اسفند ماه ۱۳۹۹ تاثیر سامانه‌های جوی بر هوای گیلان باعث صدور ۵ هشدار زرد و ۳ هشدار نارنجی در راستای هشدارهای جوی شد و در این راستا به بخش‌های مختلف جامعه (کاربران حقیقی و حقوقی) برای آمادگی در مقابل شرایط جوی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفت. در اسفند ماه ۹۹ مخاطرات هواشناسی نظیر رعدوبرق، رگبار باران، باد گرم، مه و برف بوده است.

 


 

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اسفند ۱۳۹۹

 

 

چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش گیلان در اسفند ماه ۱۳۹۹ و فروردین ماه ۱۴۰۰ را ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر بیشتر از میانگین ماهانه بلندمدت و بارش اردیبهشت ماه استان را نرمال تا ۴۰ میلیمتر بیش از نرمال برآورد کرده‌اند. شایان ذکر است براساس همین خروجی‌ها دمای اسفند ماه گیلان در محدوده نرمال، دمای فروردین ماه سال آینده ۱ تا ۲ درجه بیشتر از میانگین و پس از آن دمای اردیبهشت ماه را نیز ۰/۵ تا ۲ درجه سلسیوس بیشتر از نرمال پیش‌بینی کرده اند. [دریافت فایل کامل]


 

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۹

 

مقایسه تعداد روز بارشی بهمن ماه سال ۱۳۹۹ با تعداد روز بارشی بهمن ماه در بلندمدت

 

چکیده: در بهمن ماه ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان رویه‌ای یکسان و افزایشی داشت. بیشترین مقدار افزایش آن به میزان ۵ درجه سلسیوس در ایستگاه کوهستانی ماسوله ثبت شده است. توزیع مقادیر بارش طی بهمن ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان، در مجموع در تمامی ایستگاه‌های استان کمتر از نرمال است‌. میانگین درصد کاهش بارش در استان ۳۸- درصد بوده است. بیشترین کاهش در ایستگاه هواشناسی کیاشهر تا ۶۰- درصد بوده است. بیشترین میزان بارش استان در ایستگاه هواشناسی کشاورزی ثبت شده است. در بهمن ماه ۱۳۹۹ تأثیر سامانه‌های جوی بر هوای گیلان باعث صدور ۶ هشدار زرد و ۵ هشدار نارنجی در راستای هشدارهای جوی شد و در این راستا به بخش‌های مختلف جامعه (کاربران حقیقی و حقوقی) برای آمادگی در مقابل شرایط جوی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفت. در بهمن ماه ۹۹ مخاطرات هواشناسی نظیر رعدوبرق، رگبار باران، باد گرم، مه و برف بوده است.

 


 

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۹

 

مقایسه تابش بلندمدت دی ماه با تابش دی ماه سال جاری

 

چکیده: : در دی ماه ۱۳۹۹، میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان بجز ایستگاه‌های رشت، رویه‌ای افزایشی داشت. توزیع مقادیر بارش طی دی ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان، در مجموع در تمامی ایستگاه‌های استان به جز کشاورزی، فرودگاه و کیاشهر کمتر از نرمال است‌. میانگین درصد کاهش بارش در استان ۲۹- درصد و بیشترین کاهش در ایستگاه هواشناسی رودسر تا ۶۸- درصد بوده است. بیشترین و کمترین میزان بارش استان به ترتیب در ایستگاه هواشناسی کشاورزی رشت و ایستگاه جیرنده ثبت شده است. در دی‌ ماه ۱۳۹۹ تاثیر سامانه‌های جوی بر هوای گیلان باعث صدور ۲ هشدار زرد، ۶ هشدار نارنجی و یک هشدار قرمز برای مخاطراتی نظیر رعدوبرق، رگبار باران، باد گرم، مه و برف صادر شد و در این راستا به بخش‌های مختلف جامعه (کاربران حقیقی و حقوقی) برای آمادگی در مقابل شرایط جوی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفت.

 


 

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: بهمن ۱۳۹۹

 

پیشبینی دمای اسفند ۱۳۹۹

 

چکیده: بر اساس خروجی اغلب مدل های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش بهمن ماه گیلان ۴۰ میلی‌متر کمتر از میانگین(بارش نرمال بهمن ۸/۱۰۷ میلی‌متر)، بارش اسفند ماه برای شرق استان نرمال، مناطق مرکزی تا ۱۰-۵ میلی‌متر و مناطق غربی تا ۲۰-۱۰ میلی‌متر بیشتر از نرمال و بارش فروردین ماه سال آینده در غالب استان ۱۰-۵ میلیمتر و در غرب ۲۰-۱۰ میلیمتر بیشتر از نرمال پیش بینی شده است. شایان ذکر است دمای بهمن ماه گیلان ۱ تا ۳ درجه بیشتر از میانگین، دمای اسفند ماه غالبا نرمال تا ۱ درجه بیش از نرمال و دمای فروردین ماه سال آینده نیز غالبا در محدوده نرمال پیش بینی شده است. [دریافت فایل کامل]


 

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: دی ۱۳۹۹

 

 

چکیده: بارش دی ماه استان گیلان در اغلب مناطق استان به ویژه مناطق غربی بیشتر از نرمال، بارش بهمن ماه در غالب نواحی مرکزی و غربی در محدوده نرمال و در نواحی شرقی کمتر از نرمال و بارش اسفند ماه گیلان بیشتر از نرمال برآورد شده است.
دمای دی ماه گیلان در محدوده نرمال، دمای بهمن ماه بیش از میانگین و دمای اسفند ماه گیلان در محدوده نرمال تا ۱ درجه سلسیوس کمتر از نرمال برآورد شده است. [دریافت فایل کامل]


 

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۹

 

 

چکیده: در آذر ماه ۱۳۹۹، میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان، رویه‌ای یکسان و کاهشی داشت. میانگین درصد افزایش بارش در استان ۵۸ درصد بوده است. بیشترین افزایش در ایستگاه هواشناسی کیاشهر تا ۱۲۶ درصد و تنها ایستگاه دارای کاهش بارش، ایستگاه هواشناسی تالش به مقدار ۸ درصد بوده است. در آذر ماه ۱۳۹۹ تأثیر سامانه‌های جوی بر هوای گیلان باعث صدور ۵ هشدار سطح زرد و یک هشدار سطح نارنجی در راستای هشدارهای جوی شد.

 


 

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۹

 

 

چکیده: در آبان ماه ۱۳۹۹، میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان، رویه‌ای یکسان و افزایشی داشت. توزیع مقادیر بارش طی آبان ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان، در مجموع در تمامی ایستگاه‌ها کمتر از نرمال است‌. میانگین درصد کاهش بارش در استان ۳۵ درصد بوده است. بیشترین و کمترین درصد کاهش بارش به ترتیب در ایستگاه‌های هواشناسی جیرنده به مقدار ۶۲ و رودسر به مقدار ۱۸ درصد بوده است. بیشترین مجموع بارش استان در ایستگاه هواشناسی بندرانزلی و کمترین مجموع بارش استان در ایستگاه منجیل ثبت شده است. در آبان ماه ۱۳۹۹ تاثیر سامانه‌های جوی بر هوای گیلان باعث صدور ۱ هشدار زرد و ۲ هشدار نارنجی شد و در این راستا به بخش‌های مختلف جامعه (کاربران حقیقی و حقوقی) برای آمادگی در مقابل شرایط جوی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفت. در آبان ماه ۹۹ مخاطرات هواشناسی نظیر رعدوبرق، رگبار باران، باد شدید، مه و برف بوده است.

 


 

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: آذر ۱۳۹۹

 

 

چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش آذر ماه در نیمه شرقی استان در محدوده نرمال و در نیمه غربی ۵ تا ۴۰ درصد بیشتر از نرمال و بارش دی و بهمن غالباً ۲۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از نرمال پیش‌بینی شده است. شایان ذکر است دمای آذر ماه گیلان غالباً نرمال و دمای دی و بهمن ماه غالباً در محدوده نرمال تا ۱ درجه سلسیوس بیش از نرمال برآورد شده است. [دریافت فایل کامل]


 

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: آبان ۱۳۹۹

 

 

چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش آبان ماه گرایش به کمتر از نرمال دارد. همچنین بارش آذر ماه گرایش به نرمال و بالاتر از نرمال دارد و نیز بارش دی ماه گرایش به کمتر از نرمال دارد. شایان ذکر است دمای سه ماهه آبان، آذر و دی غالباً گرایش به بالاتر از نرمال و نرمال دارد. [دریافت فایل کامل]


 

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۱۳۹۹

 

 

چکیده: در مهر ماه ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان بجز بندرانزلی و تالش کاهش داشته است بیشترین مقدار کاهش دما در منجیل ثبت شده‌است. مقادیر بارش طی مهر ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان در بیشتر ایستگاه‌های آن، به غیر از ایستگاه‌های کوهستانی و جنوبی مانند جیرنده، منجیل و ماسوله کمتر از نرمال بوده است. میانگین درصد کاهش بارش در استان در مهر ‎۹٩‏ به میزان ۵۵ درصد بوده است. بیشترین کاهش بارش در ایستگاه هواشناسی آستارا و تالش تا ۷۸ درصد بوده است. در مهر ماه ۱۳۹۹ تأثیر سامانه‌های جوی بر هوای گیلان باعث صدور ۴ هشدار زرد و ۲ هشدار نارنجی و یک هشدار قرمز شد و در این راستا به بخش‌های مختلف جامعه (کاربران حقیقی و حقوقی) برای آمادگی در مقابل شرایط جوی اطلاع‌رسانی های لازم صورت گرفت. در مهر ماه ‎۱۳۹۹ مهمترین مخاطرات هواشناسی شامل رعد و برق، رگبار باران و باد شدید بوده است.

 


 

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۱۳۹۹

 

 

چکیده: در شهریور ماه ۱۳۹۹، میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان به غیر از آستارا، بندرانزلی و کشاورزی رشت، روندی کاهشی داشت. توزیع مقادیر بارش طی شهریور ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان، درمجموع در بیشتر ایستگاه‌ها به غیر از آستارا، تالش و کیاشهر، کمتر از نرمال است‌. میانگین درصد کاهش بارش در استان نسبت به میانگین بلند مدت ۳۷ درصد بوده است. بیشترین میزان کاهش مربوط به ایستگاه هواشناسی منجیل تا ۱۰۰ درصد می‌باشد. بیشترین و کمترین میزان بارش استان در ایستگاه‌های هواشناسی بندرانزلی و منجیل به ترتیب با مقادیر ۲۳۳ میلی‌متر و صفر بوده است. در شهریور ماه ۱۳۹۹ تاثیر سامانه‌های جوی بر هوای گیلان باعث صدور ۳ هشدار زرد و ۱ هشدار نارنجی در راستای هشدارهای جوی شد و در این راستا به بخش‌های مختلف جامعه (کاربران حقیقی و حقوقی) برای آمادگی در مقابل شرایط جوی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفت. در شهریور ماه ۹۹ مخاطرات هواشناسی نظیر رعدوبرق، رگبار باران و باد شدید بوده است.

 


 

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: مهر ۱۳۹۹

 

 

چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، در مجموع بارش سه ماهه مهر، آبان و آذر ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به کمتر از نرمال دارد با این توضیح که بارش مهر در غالب استان ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از نرمال، اما در نواحی ساحلی شرقی ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال، بارش آبان غالباً ۲۰ تا ۴۰ درصد کمتر از نرمال و تنها در ناحیه کوچکی از غرب ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال و همچنین بارش آذر ماه غالباً ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از میانگین بلند مدت برآورد شده است. [دریافت فایل کامل]


 

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: شهریور ۱۳۹۹

 

 

چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش ماه شهریور را غالباً در محدوده نرمال و فقط در نواحی غربی ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از نرمال و بارش ماه مهر را در غالب نقاط ۵ تا ۱۵ درصد کمتر از نرمال و در قسمت‌های کوچکی از مناطق غربی و مرکزی تا ۵ درصد کمتر از نرمال و بارش ماه آبان را در نواحی شرقی ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از نرمال و در باقی نقاط تا ۵ درصد کمتر از نرمال پیش بینی کرده‌اند. دمای ماهای شهربور، مهر و آبان غالباً در محدوده نرمال پیش‌بینی شده است. [دریافت فایل کامل]


 

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۱۳۹۹

 

 

 

چکیده: در مرداد ماه ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقاسه با شرایط میانگین بلندمدت رویه‌ای یکسان و کاهشی داشت. توزیع مقادیر بارش طی مرداد ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان دارای رویه‌ای یکسان، درمجموع در تمامی ایستگاه‌ها بارش بیشتر از نرمال است. میانگین افزایش بارش در استان به نسبت میانگین بلند مدت ۱/۷ برابر بوده است. بیشترین افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی منجیل تا ۴ برابر بوده است. بیشترین میزان بارش استان در ایستگاه هواشناسی رودسر به اندازه ۱۹۹/۶ میلیمتر ثبت شده است. کمترین بارش استان در ایستگاه منجیل برابر با ۶/۱ میلیمتر است. در این ماه بارش‌های حدی نه تنها خسارت فراوانی به محصول برنج مزارع زد بلکه ایستگاه املش با رکورد ۳۸۵/۴ میلیمتر بارش طی ۲۴ ساعت، رکورد ایران را تغیبر داد. در مرداد ماه ۱۳۹۹ تأثیر سامانه‌های جوی بر هوای گیلان باعث صدور ۳ هشدار زرد، ۴ هشدارنارنجی و یک هشدار قرمز در راستای هشدارهای جوی به منظور اطلاع رسانی درخصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و رعدوبرق شد.

 


 

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۱۳۹۹

 

 

چکیده: طی تیر ماه ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت رویه‌ای یکسان و افزایشی داشت (بجز ایستگاه جیرنده). مقادیر بارش طی تیر ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان نیز در کلیه ایستگاه‌ها بجز منجیل و جیرنده کمتر از نرمال است. میانگین درصد کاهش بارش در استان ۵۵ درصد بوده است. بیشترین کاهش بارش مربوط به ایستگاه هواشناسی آستارا تا ‎٩۷‏ درصد می‌باشد. بیشترین میزان بارش استان در ایستگاه هواشناسی ماسوله به اندازه ۴۳/۴ میلی‌متر ثبت شده است. کمترین بارش استان در ایستگاه آستارا برابر با ۱/۳ است. در تیر ماه ۱۳۹۹ ورود سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۶ هشدار زرد و ۳ هشدار نارنجی به منظور اطلاع‌رسانی درخصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و رعدوبرق صادر شود.

 


 

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: مرداد ۱۳۹۹

 

 

چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش ماه‌های مرداد، شهریور و مهر ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و یا کمتر از نرمال دارند. با این توضیح که: بارش مرداد در محدوده نرمال و ۱۰ درصد بیش از نرمال، بارش شهریور ۱۰ تا ۳۵ درصد کمتر از نرمال، همچنین بارش مهر ۵ تا ۲۵ درصد کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. همچنین دمای مرداد ماه در محدوده نرمال، دمای شهریور در نواحی شرقی در محدوده نرمال و در نواحی مرکزی و غربی ۰/۵ تا ۱ درجه بیش از نرمال و دمای مهر نیز در محدوده نرمال پیش بینی شده است. [دریافت فایل کامل]


 

 

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۳۹۹

 

 

چکیده: طی خرداد ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، رویه‌ای یکسان و افزایشی داشت. در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت نیز در تمامی ایستگاه‌های استان روندی افزایشی ثبت شده است. وزش کم سابقه بادهای گرم جنوبی، نقش مؤثری در این افزایش داشته است. توزیع مقادیر بارش طی خرداد ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان به شکل قابل توجه‌ای کاهشی بوده‌است. درمجموع در تمامی ایستگاه‌های گیلان بارش کمتر از نرمال است. میانگین درصد کاهش بارش در استان نسبت به بلندمدت ۷۵ درصد بوده است. بیشترین این کاهش بارش در ایستگاه هواشناسی فرودگاه رشت تا ‎۹٩‏ درصد و کمترین آن به مقدار ۵۴ درصد در ایستگاه ماسوله بوده است.
بیشترین میزان بارش استان در ایستگاه هواشناسی ماسوله به اندازه ۲۱/۴ میلی‌متر ثبت شده است. کمترین بارش استان در ایستگاه کیاشهر به مقدار ۰/۲ میلی‌متر بوده است. در خرداد ماه ۱۳۹۹ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۵ هشدار زرد و یک هشدار نارنجی به منظور اطلاع‌رسانی درخصوص پدیده‌هایی جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران، مه و رعدوبرق صادر شود.

 


 

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: تیر ۱۳۹۹

 

پیشبینی انحراف از نرمال دمای هوا. ردیف بالا: تیر(راست) و مرداد(چپ)؛ ردیف پایین: شهریور(راست) و مهر(چپ) ۱۳۹۹

 

چکیده: بر اساس خروجی اغلب مدل های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش ماه های تیر، مرداد و شهریور ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و یا کمتر از نرمال دارد. با این توضیح که: بارش تیر غالباً نرمال و در نواحی شرقی ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال، بارش مرداد در محدوده نرمال و بارش شهریور غالبا ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از نرمال پیش بینی می شود. [دریافت فایل کامل]


 

 

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: خرداد ۱۳۹۹

 

 

براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش و دمای ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و یا کمتر از نرمال دارند. با این توضیح که: بارش خرداد و تیر در محدوده نرمال و بارش مرداد ماه در نواحی غربی در حد نرمال و در نواحی مرکزی و شرقی حدود ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از نرمال می‌باشد. همچنین دماهای خرداد، تیر و مرداد استان گیلان غالباً در محدوده نرمال پیش‌بینی شده است. برای حوضه آبریز سد سفیدرود نیز شرایط بارش برای هر سه ماه نرمال می‌باشد. اما شرایط دما برای این حوضه در ماه‌های خرداد و تیر نرمال و در مرداد ماه ۱ تا ۲ درجه بالاتر از نرمال پیش بینی شده است.[دریافت فایل کامل]


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۱۳۹۹

 

 

چکیده: طی اردیبهشت ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان روندی چندگانه داشت. در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، ایستگاه‌های بندر انزلی، لاهیجان و منجیل روند افزایشی، ایستگاه‌های آستارا، تالش، رودسر و جیرنده روند منفی و دیگر ایستگاه‌های استان روندی خنثی را نشان می‌دهند. توزیع مقادیر بارش طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان افزایشی بوده‌است. درمجموع در تمامی ایستگاه‌های گیلان بارش بیشتر از نرمال است. میانگین درصد افزایش بارش در استان ۴۵ درصد بوده است. بیشترین افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی بندرکیاشهر تا ۱۶۳ درصد و کمترین افزایش با رقم یک درصد در ایستگاه جیرنده بوده است. بیشترین و کمترین میزان بارش استان در دو ایستگاه هواشناسی ماسوله و منجیل به ترتیب به اندازه ۱۵۰ و ۳۲ میلی‌متر ثبت شده است. در تمامی ایستگاه‌های جلگه‌ای استان، در اردیبهشت ماه ‎۱۳۹٩‏ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۵ هشدار زرد و ۵ هشدار نارنجی به منظور اطلاع‌رسانی درخصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و برف، رگبار تگرگ، مه و رعدوبرق صادر شود.


 

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اردیبهشت ۱۳۹۹

 

 

چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی، بارش و دمای ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و بیش از نرمال دارد. با این توضیح که: بارش اردیبهشت، ۵ تا ۱۰ درصد بیش از نرمال و بارش خرداد و تیر غالباً در محدوده نرمال پیش‌بینی شده که برای حوضه آبریز سد سفیدرود نیز به همین صورت است. همچنین دماهای اردیبهشت، خرداد و تیر استان گیلان غالباً در محدوده نرمال پیش بینی شده است.[دریافت فایل کامل]


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۱۳۹۹

 

 

 

چکیده: طی فروردین ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت روندی کاهشی را نشان می‌دهد. توزیع مقادیر بارش طی فروردین ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان افزایشی بوده‌است. درمجموع از تمامی ایستگاه‌های گیلان بارش بیشتر از نرمال گزارش شد. میانگین درصد افزایش بارش در استان ۷۹ درصد بوده است. بیشترین افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی آستارا تا ۱۶۱ درصد و کمترین افزایش با رقم ۶ درصد در ایستگاه جیرنده می‌باشد. در فروردین ماه ۱۳۹۹ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۴ هشدار زرد، ۴ هشدار نارنجی و ۲ هشدار قرمز به منظور اطلاع‌رسانی در خصوص پدیده‌هایی جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و برف، رگبار تگرگ، مه و رعدوبرق صادر شود.


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: فروردین ۱۳۹۹

 

چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‎‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش و دمای فصل بهار ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و بیش از نرمال دارد. با این توضیح که بارش فروردین بیش از نرمال، بارش اردیبهشت نرمال و بیش از نرمال، و بارش خرداد نرمال و بیش از نرمال خواهد بود. همچنین دمای فروردین نرمال، دمای اردیبهشت نرمال و دمای خرداد بیش از نرمال خواهد بود.[دریافت فایل کامل]


 

 

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۸

 

 

 

چکیده: طی اسفند ۱۳۹۸ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‎های استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در همه ایستگاه‎های استان به غیر از ایستگاه‌های جنوبی روندی مثبت را نشان می‎دهد. توزیع مقادیر بارش در استان گیلان نامتوازن بوده است. در مجموع در تمامی ایستگاه‌های گیلان به غیر از ایستگاه‌های بندرانزلی و تالش، بارش بیشتر از نرمال است.

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۹۸

 

چکیده: در بهمن ماه ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در همه ایستگاه‌های استان به غیر از ایستگاه‌های جنوبی، یعنی جیرنده و منجیل، روندی مثبت را نشان می‌دهد. توزیع مقادیر بارش طی بهمن ماه ۱۳۹۸ در استان گیلان نامتوازن بوده‌است. در مجموع در تمامی ایستگاه‌های گیلان به غیر از ایستگاه‌های جنوبی بارش بیشتر از نرمال است‌. بارش در ایستگاه منجیل و جیرنده کمتر از نرمال بوده است. بیشترین افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی بندرانزلی تا ۶۱/۸ درصد و کمترین افزایش با رقم ۱/۳ درصد در ایستگاه کشاورزی رشت بوده است. بیشترین و کمترین میزان بارش استان در دو ایستگاه هواشناسی بندرانزلی و منجیل به ترتیب به اندازه ۲۳۱/۲ و ۱۱/۸ میلی‌متر ثبت شده است. در تمامی ایستگاه‌های جلگه‌ای استان، در بهمن ماه ۱۳۹۸ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۸ اطلاعیه و ۳ اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌هایی جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و برف، مه و رعدوبرق صادر شود. برف سنگین ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ پدیده شاخص این ماه استان بود.


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اسفند ۱۳۹۸

 

بر اساس آخرین خروجی مراکز پیش‌بینی اقلیمی طی سه ماه آینده (اسفند لغایت اردیبهشت ۱۳۹۹) متوسط بارش استان طی اسفند ماه بیش از نرمال (بطور متوسط بین ۱۰ تا ۳۰ درصد)، بتدریج با انتقال به فصل بهار و بخصوص طی فروردین ماه بارش کمتر از نرمال (بطور متوسط ۱۰ تا ۲۰ درصد) و در اردیبهشت ماه در حد نرمال می‌باشد. بارش در بعضی از استان‌های حوضه آبریز رودخانه سفیدرود هم بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود. [دریافت فایل کامل]


 

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۹۸

 

 

چکیده: طی دی ماه ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‎های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در همه ایستگاه‎ها روندی مثبت را نشان می‌دهد. توزیع مقادیر بارش طی دی ماه ۱۳۹۸ در استان گیلان متوازن بوده است. بیشترین میزان افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی منجیل تا ۷۳ درصد و کمترین آن با رقم ۸/۷ درصد در ایستگاه جیرنده بوده است. بیشترین و کمترین بارش استان در دو ایستگاه هواشناسی بندرانزلی و جیرنده به ترتیب به اندازه ۱۹۱/۸ و ۲۳/۷ میلیمتر ثبت شده است. در تمامی ایستگاه‌های جلگه‌ای استان در دی ماه ۱۳۹۸، حضور مداوم سامانه‎های جوی متنوع باعث شد که ۷ اطلاعیه و ۲ اخطاریه به منظور هشدار درخصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران، مه و رعدوبرق صادر شود.


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: دی ۱۳۹۸

 

براساس آخرین خروجی مراکز پیش بینی اقلیمی طی سه ماه آینده (دی لغایت اسفند)، متوسط بارش استان، کمتر از نرمال (در بعضی مناطق استان حدود ۲۰ درصد کمتر از نرمال) و در بعضی از استان‌های حوضه آبریز رودخانه سفیدرود هم کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. بنظر می‌رسد کاهش بارش در نیمه اول زمستان محسوس بوده و در بعضی استان‌های غربی کشور نیز پیش‌بینی می‌شود. همچنین به نظر می‌رسد متوسط دمای هوا در استان طی سه ماه آینده(بویژه طی ماه های دی و بهمن) حدود ۰٫۵ تا ۱٫۵ درجه بالاتر از نرمال باشد که این شرایط برای حوضه آبریز سفیدرود نیز پیش‌بینی‌می شود. [دریافت فایل کامل]


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۹۸

 

چکیده: طی آذر ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در همه ایستگاه‌های استان به جز ایستگاه‌های کشاورزی رشت و تالش، روندی مثبت را نشان می‌دهد. توزیع مقادیر بارش طی آذر ماه ۱۳۹۸ در استان گیلان، نامتوازن بوده ‌است. در ایستگاه‌های کوهستانی ماسوله و جیرنده بارش کمتر از نرمال است‌ درحالی‌ که در تمام ایستگاه‌های جلگه‌ای استان به جزء کیاشهر و لاهیجان بارش بالاتر از نرمال است. کاهش بارش در لاهیجان نسبت به میانگین بلند مدت برابر با ۲۴ درصد است. بیشترین افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی رودسر تا ۴۹ درصد بوده است. در آذر ماه ۱۳۹۸ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۴ اطلاعیه و ۲ اخطاریه جوی به منظور هشدار در خصوص پدیده‌هایی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و برف صادر شود.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۹۸

 

چکیده: طی آبان ۱۳۹۸ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در بیشتر ایستگاه‌ها رفتاری دوگانه دارد. ایستگاه‌های کوهستانی دمای هوای کمتر از میانگین بلند مدت را نشان می‌دهند که این مقدار منفی در جنوب گیلان و جلگه مرکزی و شرقی نیز دیده می‌شود. در حالیکه ایستگاه‌های غرب و شمال جلگه مرکزی، دارای مقادیر افزایشی بوده‌اند. این الگو در میزان بارش استان هم مشاهد می‌شود. با وجود اینکه تمامی ایستگاه‌های کوهستانی گیلان دارای بارشی بیشتر از نرمال بوده‌اند، در برخی ایستگاه‌های جلگه‌ای استان همچون آستارا، تالش، لاهیجان، رودسر و کشاورزی رشت کاهش بارش نسبت به میانگین بلندمدت رخ داده است. بیشترین کاهش بارش در ایستگاه هواشناسی آستارا تا ۵۰ درصد بوده است. در بقیه ایستگاه‌های جلگه‌ای همچون بندرانزلی، کیاشهر و فرودگاه رشت شاهد افزایش بارش می‌باشیم. در آبان ماه ۱۳۹۸ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۲ اطالعیه و ۵ اخطاریه به منظور هشدار درخصوص پدیده‌های جوی همانند کاهش دما، وزش باد شدید، آب گرفتگی معابر، رگبار شدید باران و برف و رعد و برق صادر شود. نکته حائز اهمیت اینکه درمورخ ۲۷ آبان طی ۲۴ ساعت در بندر کیاشهر ۱۸۱ میلی‌متر بارش ثبت گردید.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۹۸

 

چکیده: طی مهر ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط بلندمدت در بیشتر ایستگاه‌های جلگه‌ای استان افزایش نشان می‌دهد. رکورد بیشینه دمای ایستگاه ماسوله در این ماه شکسته شد. در بیشتر ایستگاه‌های جلگه‎ای استان کاهش مشخص بارش نسبت به میانگین رخ داد. میانگین کاهش برابر ۴۲ درصد است. بیشترین کاهش در ایستگاه هواشناسی بندرکیاشهر تا ۷۲ درصد بوده است. در مهرماه ۱۳۹۸ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۲ اطلاعیه و ۲ اخطاریه به منظور هشدار درخصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و رعد و برق صادر شود. بارش سنگین باران در مناطق غربی (تالش، شفت و اسالم) و شرقی استان (رانکوه) منجر به سیل و خسارات مالی شد. بیشینه بارش در ایستگاه اقلیم‌شناسی خودکار املش برای ۲۰ و ۲۱ مهر، در طول زمان ۱۵ ساعت ۲۵۴ میلیمتر و در جیرکول رحیم‌آباد در طی یک ساعت، ۷۷ میلیمتر و در طی ۷ ساعت ۱۸۷ میلیمتر بارش ثبت شد.


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: آبان ۱۳۹۸

 

براساس آخرین خروجی مراکز پیش‌بینی اقلیمی طی سه ماه آینده (آبان لغایت دی)، متوسط بارش استان، در حد نرمال (در بعضی مناطق استان حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال) و در استان‌های حوضه آبریز رودخانه سفیدرود هم در بعضی استان‌ها (نظیر زنجان، کردستان) در حد نرمال و در بعضی دیگر کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. در عین حال به نظر می‌رسد که بارش در آبان و آذر نزدیک به نرمال باشد و با انتقال به فصل زمستان از بارش‌ها کاسته شود. [دریافت فایل کامل]


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۹۸

 

چکیده: طی شهریور ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در تمام ایستگاه‌های استان کاهش نشان می‌دهد. بارش نیز در مقایسه با شرایط بلندمدت در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان به شکل شاخصی بیشتر از میانگین بلندمدت بوده ‌است. در شهریورماه ۱۳۹۸ با نفوذ سه سامانه جوی قوی باعث بارش قابل توجه‌ای در بیشتر مناطق استان شد. به همین منظور۴ اطلاعیه و ۳ اخطاریه جهت هشدار درخصوص پدیده‌های جوی بخصوص وزش باد شدید، رگبار شدید باران، آبگرفتگی، سیلابی شدن روخانه‌ها و رعدوبرق صادر گردید.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۹۸

 

چکیده: طی مرداد ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در تمام ایستگاه‌های استان کاهش نشان می‌دهد. بارش نیز در مقایسه با شرایط بلندمدت، در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان به شکل شاخصی، کمتر از میانگین بلندمدت بوده‌ است. در مرداد ماه ۱۳۹۸ با نفوذ مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که پنج اطلاعیه و یک اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و رعدوبرق صادر شود.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۹۸

 

چکیده: طی تیر ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در تمام ایستگاه‌های استان کاهش نشان می‌دهد. بارش نیز در مقایسه با شرایط بلندمدت در ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان به شکل شاخصی، بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است. میانگین این افزایش برابر با ۹۱ درصد است. بارش بهنگام تیر ماه سال ۹۸، نقش مهمی در رهایی از خشکی مزارع برنج داشت. در تیرماه ۱۳۹۸ ورود مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که سه اطلاعیه و دو اخطاریه به منظور هشدار درخصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و رعدوبرق صادر شود.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۹۸

چکیده: طی خرداد ۱۳۹۸ میانگین ماهانۀ دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در تمام ایستگاه‌های استان افزایش را نشان می‌دهد. بارش نیز در مقایسه با شرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان به شکل ویژه، کمتر از میانگین بلندمدت بوده است؛ میانگین این کاهش برابر با ۸۷ درصد است. خرداد سال ۹۸، یکی از خشکترین خردادهای گیلان در طی دوره آماری بوده است. در این ماه حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که پنج اطلاعیه و یک اخطاریه به منظور هشدار درخصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران، و رعدوبرق صادر شود.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۹۸

چکیده: طی اردیبهشت ۱۳۹۸، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، میانگین دمای ماهانه ‌در ایستگاه‌های هواشناسی استان به جزء جیرنده، مابقی بین ۰٫۴ تا ۱٫۱ بالاتر از میانگین بلند مدت بوده است. توزیع مقادیر بارش طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در استان گیلان در نقاط جلگه شرقی (کیاشهر، رودسر و لاهیجان) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، خیلی بیشتر از نرمال بوده است (رودسر حدود سه برابر سال قبل). در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که در مجموع اداره کل هواشاسی گیلان، چهار اطلاعیه و پنج اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، کاهش دما، بارش شدید باران، مه، تگرگ، رعدوبرق، سرمازدگی، مواج شدن دریا و غیره برای بخش های جوی، دریایی و هواشناسی کشاورزی صادر شد. مخاطرات رخ داده در این ماه شامل وزش باد شدید، بارش برف، بارش باران شدید، موج های سرمایی، یخبندان، سرمازدگی در بخش محصولات کشاورزی، توفان رعدوبرق، بارش برف، کولاک برف و غیره بوده است. همچنین در اردیبهشت ۹۸ عمق برف تازه به ۱۱ سانتی متر برف در هواشناسی ماسوله به ثبت رسید.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۹۸

چکیده: طی فروردین ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در ایستگاه‌های غربی، جنوبی و کوهستانی کاهش را نشان می‌دهد و در برخی نقاط مانند بندرانزلی و رودسر افزایش نشان می‌دهد. بارش نیز در مقایسه با شرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان بیشتر از میانگین بلندمدت بوده‌ است. میانگین افزایش برابر با ۸۷ درصد است. در فروردین ماه ۱۳۹۸ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که هشت اطلاعیه و پنج اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، کاهش دما، بارش شدید باران، مه، تگرگ، رعد و برق و غیره صادر شد. مخاطرات رخ داده در این ماه شامل وزش باد شدید، بارش برف، بارش باران شدید، موج‌های سرمایی، یخبندان، سرمازدگی در بخش محصولات کشاورزی، توفان رعدوبرق، کولاک برف و غیره بوده است.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۷

چکیده: طی اسفند ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در ایستگاه‌های جلگه‌ای افزایش را نشان می‌دهد و در برخی نقاط مثل بندرانزلی این افزایش قابل توجه بوده است. بارش نیز در مقایسه باشرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان به جز منطقۀ کیاشهر بیشتر از میاگین بلند مدت بوده است. در اسفند ماه ۱۳۹۷ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث گردید که پنج اطلاعیه و یک اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، افزایش دما، کاهش دما، بارش شدید باران و غیره صادر گردد. مخاطرات رخ داده در این ماه شامل وزش باد، بارش برف، بارش باران، موج‌های گرمایی، موج‌های سرمایی،یخبندان، طوفان رعد و برق، کوالک برف و غیره بوده است.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۷

چکیده: طی بهمن ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش را نشان می‌دهد. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی بیشتر از نرمال و تنها در ایستگاه‌های جیرنده و لاهیجان کمتر از نرمال را نشان می‌دهد. در بهمن ماه ۱۳۹۷ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که هفت اطلاعیه و یک اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌هایی همانند وزش باد شدید، افزایش دما، بارش شدید و غیره صادر شود. مخاطرات رخ داده در این ماه شامل بارش برف، بارش باران، موج‌های گرمایی و غیره بوده است.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۷

چکیده: طی دی ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در جلگه مرکزی افزایش و در جلگه غربی و ارتفاعات کاهش را نشان می‌دهد بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی جلگه مرکزی و جلگه غربی کمتر از نرمال و در ارتفاعات و جلگه شرقی بیشتر از نرمال بوده است. در دی ماه ۱۳۹۷ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث گردید که شش اطلاعیه و دو اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌هایی همانند وزش باد شدید، افزایش دما، کاهش دما، بارش شدید باران و غیره صادر گردد. مخاطرات رخ داده در این ماه شامل وزش طوفان، بارش برف، بارش باران، موج‌های گرمایی، موج‌های سرمایی، کوالک برف و غیره بوده است.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۷

چکیده: طی آذر ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاههای هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش نشان می‌دهد. بیشترین افزایش میانگین دما در ایستگاه جیرنده با رقمی برابر با ۳ درجه سلسیوس بوده است. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، رفتاری دوگانه نشان می‌دهد. همانند سال زراعی گذشته، همچنان کاهش مشخصی در میزان بارش جلگه و ساحل مرکزی و شمالی مشاهده می‌شود (بندرانزلی، کیاشهر و رشت). میانگین کاهش در این ایستگاهها برابر با ۳۳٫۴ درصد است. بقیه ایستگاه‌های استان همگی افزایش در میزان بارش را نشان می‌دهند. بیشترین میزان افزایش مربوط به ایستگاه جیرنده با ۱۴۴ درصد افزایش بارش نسبت به بلندمدت است. در آذر امسال برخالف، رویه معمول سال‌های با شرایط آّب و هوایی نرمال، در جلگه بارش برف رخ نداد.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۷

چکیده: طی آبان ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، کاهش نشان می‌دهد. بیشترین کاهش در ایستگاه جیرنده با رقمی برابر با ۱٫۲ – درجه سلسیوس بوده است. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، رفتاری دوگانه نشان می‌دهد. همانند سال زراعی گذشته، همچنان کاهش مشخصی در میزان بارش جلگه و ساحل مرکزی مشاهده می‌شود. در ایستگاه‌های هواشناسی کوهستانی نیز، به جز ایستگاه‌های ماسوله، جیرنده و منجیل، بارشی کمتر از نرمال تجربه می‌کند. بیشترین کاهش میزان بارش برابر با ۴۸٫۷ درصد مربوط به ایستگاه منجیل است. میانگین کاهش در این ایستگاهها برابر با ۱۷ درصد است. ایستگاه‌های غربی استان همگی افزایش بارش را نشان می‌دهند. ایستگاه رودسر دارای ۵۹٫۲ درصد افزایش بارش نسبت به بلندمدت است. در سوم آبان ماه، شاهد رخداد باد گرمش شدید در استان بودیم.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۱۳۹۷

چکیده: طی مهر ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاههای هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش جزئی را نمایش می‌دهد. تنها در ایستگاه جیرنده شاهد کاهش جزئی دما نسبت به بلندمدت بوده‌ایم. بارش درمقایسه باشرایط بلندمدت، در ایستگاههای هواشناسی، به جز ایستگاه‌های ساحلی کیاشهر، کشاورزی، جیرنده و منجیل، بیشتر از نرمال بوده و میانگین کاهش بارندگی در این ایستگاهها به میزان ۳۱ درصد است. موج بارشی ۱۳ و ۱۴ مهر سبب تغییر شرایط بیلان بارشی در بسیاری از ایستگاه‌های استان گیلان شد. به طوریکه ایستگاهی مانند رودسر دارای ۷۷/۶ درصد افزایش بارش نسبت به بلندمدت بود. موج بارشی مورد اشاره سبب رخداد سیل در بخشهای شرقی و غربی استان شد. و رکورد بارشی با ۳۰۰٫۶ میلیمتر در ۲۴ ساعت را ثبت کرد.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۱۳۹۷

چکیده: طی شهریور ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، به غیر از ایستگاه کیاشهر، افزایش جزئی داشته است. بارش در مقایسه باشرایط بلندمدت،در همه ایستگاه‌های هواشناسی، کمتر از نرمال بوده است. میزان کاهش به شکل مشخصی در تمام ایستگاه‌ها بالا بوده، کمترین رقم آن مربوط به ایستگاه ماسوله ۱۷ درصد و بیشترین آن، مربوط به فرودگاه رشت با رقم ۹۱ درصد است. به طور کلی میزان کاهش بارش در ایستگاه‌های غرب استان کم ولی در مرکز، شرق و مناطق کوهستانی بسیار بالا است.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۱۳۹۷

چکیده: طی مرداد ۱۳۹۷، میانگین دماهی ماهانه هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت افزایش اندکی را نشان می‎دهد. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در همۀ ایستگاه‌های هواشناسی به جز ایستگاه‎های جیرنده و منجیل، بیشتر از نرمال بوده است. با توجه به شرایط جوی در این ماه، سه اخطاریه و پنج اطلاعیه هواشناسی برای مخاطرات جوی در استان گیلان صادر گردید. در طی این ماه بارش سنگین ۱۶۴ میلیمتر در طی ۲۴ ساعت برای انزلی، سرعت باد ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت در منجیل، مه در ماسوله و رعد و برق در بسیاری از نقاط استان از مخاطرات جوی ثبت شده در استان گیلان بوده است. بارش شدید و باد در برخی از نقاط استان باعث ورس شدن (خوابیدن شالی) شالی‌زارها گردید.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۱۳۹۷

چکیده: طی تیر ماه ١٣٩٧ ،در تمامی ایستگاه های هواشناسی استان گیلان میانگین دمای هوا در مقایسه با میانگین بلندمدت افزایش چشمگیر داشته است. این افزایش دمای هوا در ایستگاه هواشناسی تالش به ۱٫۹ و در جیرنده تا ۴٫۴ درجه سلسیوس رسید. با توجه به این که وجود دمای بالا به همراه رطوبت نسبی بالا، باعث افزایش ضریب ناراحتی (عدم آسایش در انسان) می گردد و این افزایش مستقیماَ بر روی مصرف انرژی برق و آب تاثیرگذار است، لذا در راستای مدیریت موضوع، استانداری محترم گیلان اقدام به تغییر در شروع ساعات کار ادارات استان نمود. بارش تیر ماه جلگه در مقایسه با شرایط بلندمدت در همه نقاط استان افزایش داشته است. میزان ساعات آفتابی به جز بندرانزلی در مابقی ایستگاه‌های هواشناسی افزایش قابل توجه داشته است.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۳۹۷

چکیده: طی خرداد ١٣٩٧، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاههای هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، کاهش کمی یافت. بیشترین مقدار این کاهش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به یک درجه سلسیوس رسید. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی بالاتر از نرمال بودهاست. بیشترین این افزایش در ایستگاه تالش به رقم، ١٠٠ درصد رسیده است. با این حال، در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان همچون بندرانزلی و کیاشهر تغییرات منفی بوده و تا ١٨ درصد بارش کاهش از نرمال در آنها ثبت شده است. بارش‌های ماه خرداد، نقش موثری در تامین آب به‌هنگام و بارش موثر در شالیزارهای گیلان داشته است. علاوه براین‌ها، خرداد امسال، رفتار بهار مشابه انتظار معمول و طبیعی از بهار بوده است. در بیشتر روزهای این ماه، مناطق ارتفاعی استان رگبارهای بهاری را تجربه کرده‌اند. از رخدادهای قابل توجه این ماه، سیل مخرب ٢۵ خرداد حوضۀ آبریز کاکرود بوده است که منجر به خسارت جانی و مالی شد.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۱۳۹۷

چکیده: طی اردیبهشت ١٣٩٧، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش یافت. بیشترین مقدار این افزایش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به ١.١ درجه سلسیوس رسید. مقدار بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی کمتر از نرمال بوده است. بیشترین مقدارکاهش، در ایستگاه هواشناسی آستارا با ٧۶ درصد ثبت شده است. با این حال، در برخی از ایستگاههای هواشناسی استان همچون جیرنده، کیاشهر و ماسوله تغییرات مثبت بوده و تا ٢٢ درصد بارش بیشتر از نرمال در آنها ثبت شده است.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۱۳۹۷

چکیده: طی فروردین ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش یافت. بیشترین مقدار این افزایش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به ۱٫۱ درجه سلسیوس رسید. مقدار بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی کمتر از نرمال بوده است. برف تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷، در مناطق کوهستانی از پدیده‌های قابل توجه این ماه بود.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۶

چکیده: طی اسفند ۱۳۹۶، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش یافت. بیشترین مقدار این افزایش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به ۲٫۱ درجه سلسیوس رسید. بارندگی در مقایسه با شرایط بلندمدت، در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی کمتر از نرمال بوده است. در این ماه برای شرایط جوی باد شدید، گرمش و بارش تعداد ۶ اطلاعیه و یک اخطاریه صادر گردید.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۶

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۶

چکیده: طی بهمن ماه ۱۳۹۶، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‎های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، تفاوت‌های مشخصی را نشان نمی‌دهد. این تفاوت‌ها مقادیر منفی و مثبت را در ایستگاه‎های مختلف نشان می‎دهد. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در همۀ ایستگاه‌های هواشناسی، به جز ایستگاه‌های ساحلی کیاشهر و بندرانزلی، بیشتر از نرمال بوده است. در بهمن ماه ۱۳۹۶ حضور مداوم سامانه پرفشار و همراهی ناوه‌های ارتفاعی و دمایی سطوح میانی و فوقانی جو، شرایط را برای آسمان ابری و مه آلود، بارندگی و وزش باد فراهم کرد. صدور یک اطلاعیه ناشی از هوای سرد و بارانی و ۲ اخطاریه به دلیل کاهش دما، بارش باران و برف حاکی از استقرار جو ناپایدار در این ماه است. به طوریکه در نیمۀ ابتدایی ماه در جلگه (علاوه بر ارتفاعات) شاهد بارش برف بودیم. تنها حضور کم‌فشار و وزش باد گرم در روزهای ابتدایی ماه موجب صدور یک اطلاعیه مربوط به افزایش دما و سرعت وزش باد گردید.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۶

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۶

چکیده: طی دی ماه ۱۳۹۶، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‎های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش یافت. بیشترین مقدار این افزایش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به میزان ۳٫۳ درجه سلسیوس بود. بارندگی در مقایسه با شرایط بلندمدت، در همۀ ایستگاه‌های هواشناسی کمتر از نرمال بوده است. در دهه سوم دی ماه ۱۳۹۶ غلبه پرفشار و همراهی ناوه سطوح میانی جو، شرای را برای آسمان ابری و مه آلود، بارندگی و وزش باد فراهم کرد. صدور ۴ اطلاعیه ناشی از هوای سرد و بارانی و یک اطلاعیه و یک اخطاریه به دلیل وزش باد گرم و افزایش دما، حکایت از جو متغیر در این ماه دارد.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۶

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۶

چکیده: طی آذر ۱۳۹۶ ، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه های هواشناسی استان بجز آستارا، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش یافت. بیشترین مفدار این افزایش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به ۱٫۱ درجه سلسیوس رسید. بارندگی درمقایسه با شرایط بلندمدت، در همه ایستگاه های هواشناسی کمتر از نرمال بوده است. سامانه های جوی در طی این ماه باعث ایجاد پدیده مه، بارش و وزش شدید باد (گرمش)گردید. در آذر ۹۶ غالبا مراکز پرفشار و یا زبانه آنها بر استان حاکم بوده است. عمده بارش، طی سه موج بارشی و در نیمه اول ماه اتفاق افتاد. این شرایط در مجموع موجب صدور ۱ اطلاعیه و ۱ اخطاریه شد. در موج بارشی روزهای ۱۵ و ۱۶ آذر ۹۶ در ارتفاعات بالاتر از ۷۰۰ متری استان بارش برف رخداد، در ایستگاه هواشناسی جیرنده عمق برف ۲۰ سانتی متر و در ایستگاه هواشناسی ماسوله ۲۸ سانتی متر ثبت گردید.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۶

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۶

چکیده: طی آبان ماه ۱۳۹۶ ، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه های هواشناسی استان بجزء آستارا، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت افزایش قابل توجه داشته است. این افزایشدمای هوا در ایستگاه هواشناسی جیرنده تا ۴٫۱ درجه سلسیوس رسید. بارش آبان ماه گیلان درمقایسه با شرایط بلندمدت در همه نقاط استان کاهش شدید پیدا کرد. عمده مخاطرات استان در آبان ۹۶ شامل: باد شدید گرمش و طوفان رعد و برق و رگبار باران و هم چنین پدیده گردو خاک( ریز گردها)بوده است. بر اساس احتمال وقوع این مخاطرات، هواشناسی استان برای ایجاد آمادگی مردم و دستگاه های مرتبط ، اقدام به صدور ۶ اطلاعیه و ۴ اخطاریه هواشناسی در طی ماه نمود.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۶

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان در مهر ۱۳۹۶

چکیده: طی مهر ماه ۱۳۹۶، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه های هواشناسی جلگه ای استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت کاهش قابل توجه داشته است. این کاهش در ایستگاه کشاورزی رشت به ۱٫۸- درجه سلسیوس رسید. بارش مهر ماه گیلان درمقایسه با شرایط بلندمدت، بجزء تالش، در برخی نقاط در حد نرمال و در بسیاری از مناطق خیلی بیشتر از نرمال بوده است. موج های بارشی قوی در تاریخ های ۶، ۱۰، ۱۱و ۱۲ مهر باعث ایجاد بارش شدید به همراه طوفان رعد و برق در استان شده وآبگرفتگی معابر، رانش، سیل و… را به همرا داشته است. بر اساس احتمال وقوع این پدیده هواشناسی در استان و ایجاد آمادگی مردم و دستگاه های مرتبط و مبتلا به، این اداره کل از روزهای قبل نسبت به صدور اطلاعیه و اخطاریه هواشناسی اقدام نمود.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۱۳۹۶

فصلنامه‌ها

فصلنامه زمستان ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان

 

 

چکیده: برای دوره سه ماهه منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۹، استان دارای ترسالی (دریافت آبی، بیشتر از میانگین بلندمدت) نیست. قسمت‌های کم و محدودی از استان خشکسالی نداشته است (دریافت آبی، در حد میانگین بلندمدت) و دارای شرایط نرمال بوده است. اکثر مناطق استان به ویژه در غرب و جنوب شامل خشکسالی (دریافت آبی، کمتر از میانگین بلندمدت) تا درجه بسیار شدید هستند.

 

دریافت فصلنامه زمستان ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان


 

 

فصلنامه پاییز ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان

 

توضیح شکل: (الف)مقایسه بیشینه ارتفاع موج در منطقه کیاشهر و انزلی، (ب)مقایسه سرعت باد روی دریا و روی خشکی برای منطقه کیاشهر، (ج)بیشینه دمای آب در منطقه کیاشهر، (د)بیشینه دمای هوای خشکی درمنطقه کیاشهر.   پاییز ۱۳۹۹

 

چکیده: میانگین بارش سال زراعی استان گیلان از مهر ۹۹ تا پایان آذر ۹۹ کمتر از نرمال بوده است. برای فصل پاییز ۱۳۹۹ دما کمتر از نرمال، رطوبت نسبی بیشتر از نرمال و ساعت آفتابی کمتر از نرمال بوده است. در دوره سه ماهه پاییز ۱۳۹۹ با روش SPEI مناطقی محدود از مرکز استان دارای ترسالی (دریافت آبی، بیشتر از میانگین بلند مدت)، مناطقی گسترده درغرب و شرق استان دارای خشکسالی (دریافت آبی، کمتر از میانگین بلندمدت)، بیشتر مناطق مرکزی استان دارای شرایط نرمال (دریافت آبی، در حد میانگین بلند مدت) بوده است.

 

دریافت فصلنامه پاییز ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان


 

فصلنامه تابستان ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان

 

 

چکیده: بارش سال زراعی استان گیلان از مهر ۹۸ تا پایان شهریور ۹۹ بیشتر از نرمال بوده است. در دوره سه ماهه تابستان ۱۳۹۹ با روش SPEI مناطقی در غرب و جنوب استان ترسالی داشته است (دریافت آبی، بیشتر از میانگین بلند مدت)، مناطقی محدود و پراکنده در استان دارای خشکسالی خفیف (دریافت آبی، کمتر از میانگین بلندمدت)، مناطق وسیع و پراکنده از استان دارای شرایط نرمال (دریافت آبی، در حد میانگین بلند مدت) بوده است.

 

دریافت فصلنامه تابستان ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان


 

فصلنامه بهار ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان

 

 

چکیده: میانگین بارش سال زراعی استان گیلان از مهر ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹ به مقدار ۸۲۱/۳ میلیمتر بیشتر از نرمال بوده است. برای فصل بهار ۱۳۹۹ دما حدود ۰/۱ درجه بیشتر از نرمال، رطوبت نسبی کمی بیشتر از نرمال و ساعت آفتابی ۲۵ ساعت بیشتر از نرمال بوده است. در دوره سه ماهه بهار ۱۳۹۹ نواحی نسبتاً گسترده‌ای از استان ترسالی داشته است، مناطقی کوچک در جنوب استان دارای خشکسالی خفیف بوده است.

 

دریافت فصلنامه بهار ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان


 

فصلنامه زمستان ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

 

 

چکیده: میانگین بارش سال زراعی استان گیلان از مهر ‎٩۷‏ تا پایان اسفند ۹۸ به مقدار ۶۱۲/۵ میلیمتر ببشتر از نرمال (نرمال بارش زراعی تا بایان اسفند. ۵۸۱/۱ میلیمتر) بوده است(پهنه‌بندی مر کز ملی خشکسالی هواشناسی). برای فصل زمستان ۱۳۹۸ دما حدود ۱/۱ درجه بیشتر از نرمال (نرمال زمستان. ۷/۵ درجه)، رطوبت نسبی در حد نرمال (نرمال زمستان ۷۵ درصد) و ساعت آفتابی ۵ ساعت بیشتر از نرمال (نرمال زمستان ۳۲۷ ساعت) بوده است.

 

دریافت فصلنامه زمستان ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان


 

فصلنامه پاییز ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

 

چکیده: میانگین بارش سال زراعی استان گیلان از مهر ‎٩۷‏ تا پایان آذر ۹۸ به مقدار ۳۵۵/۲ میلیمتر در حد نرمال (نرمال بارش زراعی تا پایان آذر، ۳۶۲/۸ میلیمتر) بوده است (پهنه‌بندی مرکز ملی خشکسالی هواشناسی). برای فصل پاییز ۱۳۹۸ دما حدود ۰/۳ درجه بیشتر از نرمال (نرمال پاییز ۱۳/۹ درجه)، رطوبت نسبی در حد نرمال (نرمال پاییز ۷۷ درصد) و ساعت آفتابی ۵ ساعت کمتر از نرمال (نرمال پاییز ۳۶۷ ساعت) بوده است.
در دوره سه ماهه پاییز ۱۳۹۸ با روش SPEI نواحی نسبتاً گسترده‌ای از استان خشکسالی نداشته است (دریافت آبی، در حد میانگین بلند مدت). مناطقی از غرب و جنوب استان استان ترسالی (دریافت آبی بیشتر از میانکین بلند مدت) و مناطقی از شرق، جنوب شرقی و آستارا خشکسالی (دریافت آبی کمتر از میانگین بلند مدت) داشته است.
پیش‌بینی برای زمستان: طی ماه‌های دی لغایت اسفند ۱۳۹۸ متوسط بارش استان ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال (نرمال زمستان ۲۱۹ میلیمتر) و متوسط دمای هوا در استان ۰/۵ تا ۱/۵ درجه بیشتر از نرمال (نرمال زمستان استان ۷.۲ درجه) پیش‌بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه پاییز ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

 

فصلنامه تابستان ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

 

چکیده: بارش سال زراعی از مهر ۹۷ تا پایان شهریور ۹۸ به مقدار ۱۰۷۸/۷ میلیمتر، ۱۲ درصد بیشتر از نرمال (نرمال بارش زراعی تا پایان تابستان، ۹۶۴/۳ میلیمتر) بوده است. برای فصل تابستان ۱۳۹۸، دما حدود ۰/۳ درجه کمتر از نرمال (نرمال تابستان، ۲۴/۲ درجه)، رطوبت نسبی درحد نرمال (نرمال تابستان ۷۳ درصد) و ساعت آفتابی ۱۸ ساعت کمتر از نرمال (نرمال تابستان، ۶۸۷ ساعت) بوده است. در دوره سه ماهه تابستان ۱۳۹۸ با روش SPEI نواحی نسبتاً گسترده‌ای از استان خشکسالی نداشته است (دریافت آبی در حد میانگین بلندمدت). مناطقی از مرکز و شمال غرب استان ترسالی (دریافت آبی بیشتر از میانگین بلندمدت) و مناطقی از جنوب، جنوب شرق و غرب استان خشکسالی (دریافت آبی کمتر از میانگین بلندمدت) داشته است.
پیش‌بینی برای پاییز: طی ماه‌های مهر لغایت آذز ۱۳۹۸، متوسط بارش استان ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از نرمال نرمال پاییز ۴۶۰ میلیمتر) و متوسط دمای هوا در استان در حد نرمال (نرمال پاییز ۱۳/۶ درجه) پیش‌بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه تابستان ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

 

فصلنامه بهار ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

چکیده: بارش سال زراعی از مهر ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۳۹۸ به مقدار ۸۷۵/۸ میلیمتر، ۱۷ درصد بیشتر از نرمال (نرمال بارش زراعی تا پایان بهار، ۷۴۸/۵ میلیمتر) بوده است. برای فصل بهار ۱۳۹۸، دما حدود نیم درجه بیشتر از نرمال (نرمال بهار، ۱۷/۰ درجه)، رطوبت نسبی در حد نرمال (نرمال بهار، ۷۴ درصد) و ساعت آفتابی ۷۳ ساعت بیشتر از نرمال (نرمال بهار، ۵۷۰ ساعت) بوده است. در دوره سه ماهه بهار ۱۳۹۸ با روش SPEI بیشتر مناطق استان خشکسالی نداشته است (دریافت آبی، درحد میانگین بلندمدت)، قسمتی از بندرانزلی و منطقه تالش دارای خشکسالی ضعیف (دریافت آبی، کمی کمتر از میانگین بلندمدت) بوده است.
پیش‌بینی برای تابستان: طی ماه‌های تیر لغایت شهریور ۱۳۹۸، متوسط بارش استان، ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از نرمال (نرمال تابستان، ۱۹۷ میلیمتر) و متوسط دمای هوا در استان ۰/۵ تا ۲ درجه بالاتر از نرمال (نرمال تابستان، ۲۴ درجه) پیش‌بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه بهار ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

 

فصلنامه زمستان ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

چکیده:در استان گیلان برای فصل زمستان ۱۳۹۷، بارش سال زراعی جاری از مهر ۹۷ تا پایان اسفند ۹۷ به مقدار ۱۵٫۶ درصد بیشتر از نرمال (نرمال بارش زراعی تا پایان زمستان، ۵۸۰٫۹ میلیمتر) بوده است. دما حدود یک درجه بیشتر از نرمال (نرمال زمستان ۷٫۲ درجه)، رطوبت نسبی در حد نرمال (نرمال زمستان، ۷۶ درصد) و ساعت آفتابی ۷۲ ساعت بیشتر از نرمال (نرمال زمستان، ۳۰۴ ساعت) بوده است. در دوره سه ماهه زمستان ۱۳۹۷ با روش SPEI بیشتر مناطق استان خشکسالی نداشته است (دریافت آبی، در حد میانگین بلند مدت)، منطقه محدودی از سیاهکل و شرق دارای خشکسالی ضعیف (دریافت آبی، کمی کمتر از میانگین بلندمدت) بوده است.
طی ماه‌های فروردین لغایت خرداد ۱۳۹۸، متوسط بارش استان در حد نرمال (نرمال بهار، ۱۵۳ میلیمتر) و متوسط دمای هوا در استان ۰٫۵ تا ۱ درجه بالاتر از نرمال (نرمال بهار، ۱۷ درجه) پیش‌بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه زمستان ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

فصلنامه پاییز ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

چکیده: در استان گیلان برای فصل پاییز ۱۳۹۷، بارش سال زراعی از مهر۹۷ تا پایان آذر۹۷ به مقدار ۱۰٫۳ درصد بیشتر از نرمال (نرمال پاییز، ۳۶۳ میلیمتر) بوده است. دما حدود یک درجه بیشتر از نرمال (نرمال پاییز، ۱۳٫۶ درجه)، رطوبت نسبی کمی بیشتر از نرمال (نرمال پاییز، ۷۸ درصد) و ساعت آفتابی کمی کمتر از نرمال (نرمال پاییز، ۳۷۴ ساعت) بوده است. در دوره سه ماهه پاییز ۱۳۹۷ با روش SPEI بیشتر مناطق استان شامل خشکسالی نبودند (دریافت آبی در حد میانگین بلند مدت)، منطقه محدودی از رودبار دارای خشکسالی ضعیف (دریافت آبی کمی کمتر از میانگین بلند مدت) است.
طی ماه های دی لغایت اسفند ۱۳۹۷، متوسط بارش استان، ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال (نرمال زمستان، ۴۰۰ میلیمتر) و متوسط دمای هوا در استان ۱ تا ۲ درجه بالاتر از نرمال (نرمال زمستان در رشت، ۸ درجه) پیش بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه پاییز ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

فصلنامه تابستان ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

چکیده: در استان گیلان برای فصل تابستان ۱۳۹۷، بارش سال زراعی از مهر۹۶ تا پایان شهریور۹۷ به مقدار ۲۶٫۴ درصد کمتر از نرمال بوده است. دما حدود یک درجه بیشتر از نرمال و رطوبت نسبی و ساعت آفتابی در حد نرمال بوده است. در دوره سه ماهه تابستان ۱۳۹۷ با روش SPEI همه مناطق استان دارای درجات مختلف خشکسالی بوده و قسمت‌های غرب و جنوب استان شدت خشکسالی بیشتری دارند.
طی ماه‌های مهر لغایت آذر ۱۳۹۷، متوسط بارش استان، ۱۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از نرمال و متوسط دمای هوا در استان ۰٫۵ تا ۱ درجه بالاتر از نرمال‌ پیش بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه تابستان ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

فصلنامه بهار ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

چکیده: در استان گیلان برای فصل بهار ۱۳۹۷، بارش ۱۸٫۸ درصد کمتر از نرمال بوده و بیشترین دریافت بارش در نواحی غرب و کوهستانی بوده است. دما حدود یک درجه بیشتر از بلند مدت و رطوبت نسبی و ساعت آفتابی کمی کمتر از نرمال بوده است. در دورۀ یکساله تا انتهای بهار ۱۳۹۷ با روش SPEI همه مناطق استان دارای درجات مختلف خشکسالی بوده و قسمت‎های غرب و مرکز شدت خشکسالی بیشتری دارند.
در فصل بهار سه مخاطرۀ جوی مهم شامل باد گرمش شدید در ۴ فروردین که موجب خسارات مالی فراوان شد، موج سرمایی ۲۷ فروردین که شدیداً به باغ‌های فندق، گردو و چای استان آسیب رسانید و سیل ۲۵ خرداد که باعث بروز خسارات مالی و جانی در ناحیۀ کاکرود شه رستان رودسر شد.

دریافت فصلنامه بهار ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

مقالات و تألیفات

نرم‌افزارهای محاسباتی

تهیه نرم‌افزارهای تحت Excel به منظور تهیه گزارشات و انجام تحقیقات بنا به مورد، نیاز به یک سری محاسبات گاهاً پیچیده هم از نظر فرمول محاسباتی و هم از نظر تعداد زیاد داده می‌باشد. واحد تحقیقات تلاش کرده است در مواردی که احساس نیاز صورت گرفته، اقدام به تهیه نرم افزار محاسبتی کند و آن را در اختیار همکاران استان و سایر استان‌ها قرار دهد تا در بهبود بهینه‌سازی زمان مفید واقع گردد.

 

نرم افزار CDT_Worsley : این نرم افزار همگنی سری داده ها را با دوروش آزمون همگنی انحرافات تجمعی ( CDT ) (Cumulation Deviation Test) و آزمون همگنی درست‌نمایی ورسلی (Worsley’s Liklyhood Ratio Test) محاسبه کرده و آماره های مربوط به این آزمون‌ها را ارائه می‌دهد.

دانلود فایل محاسباتی

 

نرم افزار Radiation_Angstrom : این نرم افزار مقدار تابش روزانه را با واحد مگاژول بر مترمربع بر روز (MJ/m2.day) به روش آنگستروم (Angstrom) محاسبه میکند. ورودی نرم افزار عرض جغرافیایی ایستگاه، دو ثابت وابسته به مکان و روز ژولیوسی هستند.

دانلود فایل محاسباتی

 

نرم افزار محاسبه میانگین : محاسبه میانگین سری داده ها به صورت سالانه، ماهانه، ماهانه برای هرسال.

دانلود فایل محاسباتی

 

نرم افزار ET : این نرم افزار دمای موثر (Effective Temperature) را برای سری داده‌ها محاسبه می‌کند. ورودی آن دما (سلسیوس) و رطوبت نسبی است و نتیجه را براساس طبقه‌بندی معرفی شده و رنگ‌بندی ارائه می‌دهد.

دانلود فایل محاسباتی

 

نرم افزار HI : این نرم افزار شاخص حرارتی (Heat Index) را برای سری داده‌ها براساس فرمول معرفی شده در سایت NOAA محاسبه می‌کند. ورودی آن دما (سلسیوس) و رطوبت نسبی است و نتیجه را براساس طبقه‌بندی معرفی شده و رنگ‌بندی ارائه می‌دهد.

دانلود فایل محاسباتی