هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی توچال
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/02/10 پنج شنبه 1399/02/11 جمعه 1399/02/12
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 2530 3035 2025 2025 3545 3035 2530 2530 3035
دمای قله (سلسيوس): -7-5 -5-4 -7-6 -8-6 -6-5 -8-6 -9-7 -3-5 -4-3
سوز باد (سلسيوس): -15-13 -13-12 -14-14 -15-14 -15-15 -17-15 -17-16 -10-9 -12-11
احتمال وقوع پديده (%): 10 10 90 90 90 20 10 30 10
نوع بارش: - - برف برف برف - - - -

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]