هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی تفتان
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/01/27 پنج شنبه 1399/01/28 جمعه 1399/01/29
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 3540 4050 3540 5060 7580 8090 7080 5060 5060
دمای قله (سلسيوس): -3-1 -10 -3-1 -3-2 -3-2 -4-2 -3-1 -1-1 -10
سوز باد (سلسيوس): -11-9 -9-8 -11-9 -12-12 -14-13 -15-13 -14-11 -9-9 -9-9
احتمال وقوع پديده (%): 10 30 70 80 80 40 30 40 20
نوع بارش: احتمال کولاک هوای خوب احتمال کولاک هوای خوب برف و کولاک احتمال رعدوبرق و تگرگ برف و کولاک احتمال رعدوبرق و تگرگ برف و کولاک احتمال رعدوبرق و تگرگ احتمال کولاک احتمال کولاک احتمال کولاک احتمال کولاک

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]